onsdag 28 augusti 2013

Kråksången fortsätter

Konstruktiva och öppna forum för hållbara lösningar
Möjligheterna kopplade till invandring är stora. Inte minst vår åldrande befolkning kräver att fler yngre människor blir en del av Sveriges arbetskraft. Samtidigt måste vi i Sverige bli bättre på att hantera invandringen och integrationen av nya invånare in i vårt samhälle. Ett samhälle i ständig förändring. Våra storstäder brottas med stora tillväxtproblem inklusive bostadsbrist. Många av landets kommuner har det supertufft med krympande befolkning och mycket dålig ekonomi. Är kortsiktiga bonusar effektiva instrument för att lösa några av utmaningarna kopplade framförallt till flyktinginvandring?

Under sommaren har jag träffat många som är första eller andra generationens invandrare. Invandrade av olika skäl. De har alla många starka åsikter om bristerna i invandrings och integrationspolitiken. Varför vågar vi inte ha en öppen och konstruktiv debatt om bättre vägar framåt där framförallt invandrare får göra sina perspektiv och sina förslag på förbättringar tydliga? Då kanske vi kan utveckla vår invandrings och integrationspolitik till något hållbart. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/trangboddheten-tungt-lass-for-kommunerna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar