måndag 26 augusti 2013

Vinnare & förlorare

Nya tider
För att lösa nya utmaningar måste man inse i vilken verklighet man befinner sig. Vi lever i en ny tid. Vi befinner oss under inledningen av informations- och tjänstesamhällets tid. Vad innebär det i t ex jakten på de nya jobben? Vad innebär det för olika yrkesgrupper? Finns vinnare? Finns förlorare? Vilka har stora möjligheter? Grundläggande frågor som behöver besvaras. Basfakta som också kan ligga till grund för relevanta politiska reformförslag.

I USA var år 1900 41% av arbetskraften sysselsatt inom jordbruket. År 2000 var endast 2% sysselsatta i samma näring. En våldsam strukturomvandling. Teknologiska landvinningar har haft stor betydelse för att denna förändring inträffat.

Teknologiska landvinningar har alltid haft avgörande påverkan på samhällsutvecklingen. I rimligt modern tid har IT teknologin haft enorm inverkan på hur vi idag lever våra liv och hur arbetsmarknaden utvecklas. Bland annat faktumet att datakraft blivit väldigt mycket billigare genom åren och Internets tillgänglighet och sociala nätverkande driver på utvecklingen mot något nytt. Många tidigare medelklassjobb utöver sådana som kräver även fysiska inslag har kraftigt reducerats och löneutvecklingen kraftigt bromsat upp. I USA talar man om att utvecklingen gjort de skarpaste hjärnorna till vinnarna medan medelklassjobben kraftigt har fått stå tillbaka när datorer och programvaror, styrda av de skarpaste hjärnorna, tagit över många arbetsuppgifter då IT lösningar nu löser dem snabbare och betydligt billigare.

Inte minst lärandet kommer framöver att kraftigt förstärkas med hjälp av E-lärande, vilket självklart påverkar våra lärare. Är det ett hot eller en möjlighet som måste fångas för att garantera ett fortsatt välstånd? I USA menar dom att också de enklaste jobben, som kräver fysiska insatser, har klarat förändringarna bra. Kan vi lära något av detta i Sverige när vi som andra försöker skapa de nya jobben som ska avlösa de gamla?  Vilka är våra möjligheter kopplat till att vi lever i informations och tjänstesamhällets tid?
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/08/24/how-technology-wrecks-the-middle-class/?hp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar