söndag 18 augusti 2013

Enkla budskap

Vem vill ha hög skatt?
Det finns få jag träffar som vill ha hög skatt. Oavsett vilken inkomst de har. Nästan alla förstår att skatt är nödvändig för att garantera alla t ex en jämlik vård och omsorg. Att skattesänkningar fortfarande attraherar många är inte så konstigt eftersom vi lever i ett av världens värsta länder om man ser till hur mycket skatt vi betalar. Glöm inte att du måste räkna in mervärdesskatt (moms) och t ex alla arbetsgivare"skatter" för att förstå hur högt vårt skattetryck är på varje inkomsttagare. Att Moderaterna förenklar sin politiska vilja till att sänka skatterna blir tydligt och attraherar många. Att även andra partier säger sig vilja sänka skatten genom att t ex ta bort den idiotiska värnskatten har för dem ingen effekt. Den som vill bestämma mer över sin plånbok och som ser det som viktigast röstar på M. Oavsett om partiet kallar sig Moderaterna, Nya Moderaterna eller Halvgamla Moderaterna. Ur ett kommunikativt perspektiv är fokuset på lägre skatt smart. DNs ledare säger att valet är mellan pengar eller värden. Är inte pengar symbol för väldigt starka värden i en materialistisk värld?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/pengar-i-stallet-for-varden/

Andra enkla budskap
Kan då andra partier hitta liknande enkla budskap som kan attrahera +5% av rösterna och som saknar geografisk betydelse? Vänsterpartiet driver högre skatter för att göra samhället "rättvisare". MP driver att vi ska leva asketiskt för att rädda Sverige och världen från en miljöhärdsmälta. SD driver att vi ska stoppa invandringen och skärpa kraven på dem som finns här ordentligt för att mer pengar ska gå till de "riktiga" svenskarna som är arbetslösa, funktionshindrade och fattigpensionärer. KD driver att familjen som samhällsmodell ska stärkas, den klassiska familjen, och därigenom blir vi alla lyckligare och samhällskostnaderna för dem som spårar ur kan minska. FP driver, trots nuvarande trovärdighetsproblem, att skolan måste klara av att bygga kunskapsrika unga medborgare och därigenom säkra välståndet och demokratin. Vilka enkla budskap kan fånga många väljare? Skattesänkningar attraherar uppenbarligen runt 25%. Skattehöjningar kanske runt 20%. Vad är då Ss enkla budskap? Att "vi bryr oss mer"? Att "vi har ett bättre regeringslag"?

Hur många väljare tycker att ett generellt landsbygdbudskap får dem att rösta på just det partiet? Biskopen i Skara beskriver en problematisk landsbygdsutveckling som Centerpartiet länge brottats med. Vad föreslår biskopen? Att vi ska ha samma servicenivåer i alla delar av Sverige oavsett om det bor 100.000 på en kvadratkilometer eller 10? Att moderniseringen ska genomföras i städerna men inte på landsbygden? Att vägar eller räls som nyttjas av 10 ska få lika mycket resurser som de som nyttjas av 100.000? Om vi ska utveckla landsbygdsboendet positivt måste vi identifiera det enkla budskapet som attraherar även stadsbor. Skattesänkningar, skattehöjningar, skolan, familjefrågor, miljöfrågor och invandrarfrågor är inte geografiskt diskriminerande. Vilket är det budskapet?
http://www.dn.se/debatt/ar-manniskorna-mer-varda-i-storstaden-an-pa-landet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar