måndag 12 augusti 2013

Pragmatiker mot fundamentalister

Rätt eller fel?
Jag är en resultatorienterad pragmatiker. Vad är du? Är du en låst ideologiskt eller religiöst programmerad person? Helt klart är att vi runt om i världen både historiskt och idag får mest problem med fundamentalister än med människor som inser att väldigt lite, om något, är "svart eller vitt". Ett samhälle som vill framåt måste klara av öppna debatter med högt i tak och där kompromisser ses som ett  nödvändigt och till och med bra verktyg.

USA
Det mäktiga demokratiska landet i väst har gott om fundamentalister som deltar i kampen om makten och i kampen om vilken världsbild som är den rätta. I dagens DN ledare kan du läsa lite om dessa konflikter mellan pragmatiker (alla med makt i en demokrati tenderar att bli pragmatiska) och fanatiker. När vi pratar om USA är det viktigt att förstå att det är en stor skillnad mellan olika stater i landet. Det finns gott om mycket konservativa stater samtidigt som de mer pragmatiska och moderna har attraherat fler människor. Vad tycker du om idé eller religiösa fanatiker?
http://www.nytimes.com/2013/08/10/us/politics/obama-news-conference.html?ref=politics&_r=0

Vem betalar
I Sverige infördes för några år sedan ett balanskrav kopplat till de offentliga finanserna. Det innebär att politiker inte längre kan konsumera välfärd som ska betalas av kommande generationer. Det är bra. Samtidigt fattar ständigt EU och Sveriges riksdag regler som driver kostnader i kommuner och landsting. Är det rimligt? Kanske ibland. Men det som är rimligt är att EU och Sveriges riksdag själva säkrar en intäktskalkyl kopplat till sina förslag. Det är inte rimligt att några politiker leker jultomtar och andra får Svartepetter när planering och kostnader för att hantera det utlovade och lagstadgade utan finansiering skenar. Att Européer ska få vårdrätt var som helst i Europa, vad innebär det för svensk sjukvård? Var finns konsekvensanalyserna? Jag gillar tanken men hur många pragmatiker har varit med om att driva fram denna utveckling hittills? Om skolreformerna där reträtt efter reträtt inträffar hade haft bättre konsekvensanalyser så hade vi sannolikt undvikit JB cirkusen som drabbar enskilda elever och skattebetalarna hårt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-lag-gor-det-lattare-att-fa-utlandsvard/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar