onsdag 7 april 2010

Vården utvecklas bäst i konkurrens

Konkurrens är bästa garantin för att vi ständigt skall få nya och prisvärda produkter och tjänster. För vår del av världen är det särskilt viktigt för oss att tjänstesektorn blir ordentligt konkurrensutsatt så att vi kan skapa en långsiktigt hållbar och högpresterande total tjänstesektor. Jag har sagt det förr och säger det igen. Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Idag presenteras statistik på UNTs debattsida från arbetsgivareorganisationen Vårdgivarna. Som vanligt en del statistik men i detta fall även en mycket relevant observation och det är att vi i Uppsala endast har 6.1% av de totala vårdomsättningen i privat regi. Personligen har jag alltid räknat i absoluta tal när jag vill försöka förstå samband, dra historiska analyser och försöka sia om framtiden. Absoluta tal kan omsättas i % men är i sin absoluta form mer vägledande. I sin absoluta form ger de t ex en tydligare bild av problemets storhet. Är det t ex ett stort problem om en av tre i en speciell målgrupp, i Sverige, har nageltrång? Jag tror de flesta skulle säga nej. Om man istället säger att 33% har nageltrång så går många väldigt snett i en tid där det är rubrikerna som sätter bilderna i huvudet på allt för många. Tänk i absoluta tal! Mitt problem med Vårdföretagarnas långa debattsida är att den inte talar om vad som utgör basen för nämnaren i ekvationen som leder fram till 6.1%. Det gör att artikeln i min värld tappar lite trovärdighet. Nu råkar jag känna till relevanta data ändå och kan då styrka att Uppsala skulle må bättre med en mer konkurrensutsatt vårdsektor. Det är dax att på allvar låta mångfalden ses som något positivt i hela vårt samhälle och inte bara ibland. Sverige och vi som bor här behöver det för att garantera vårt långsiktiga välstånd. Avslutningsvis vill jag än en gång kritisera tolkning av statistik. I dagens UNT kan man också läsa att välutbildade får bättre lungcancervård än lågutbildade. Genom att följa upp några särskilt utvalda parametrar dras den övergripande slutsatsen att lågutbildade är förlorare. Jag gillar inte tonen i artikeln. Det rör sig inte om diskriminering. Det största skälen till skillnaden är ur mitt perspektiv självklar, välutbildade personer är mer krävande och mer pålästa än mindre välutbildade personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar