måndag 26 april 2010

Jobb och förutsättningar för välfärd skapas av företag

Det är inte förvånande att LO och dess chefsekonom går ut och kritiserar regeringen för att den är allt för passiv med åtgärder för att minska arbetslösheten. Sjävklart vill de som alla vänsterdrivna att vi skall ösa in pengar i transfereringssystem och i den offentliga sektorn. Redan under min tid på IBM lärde jag mig att stora resurser eller mer resurser inte är vägen till framgångsrik verksamhet. Vissa trodde att mer resurser in i ett projekt skulle lösa projektets problem. Genom livet har jag lärt mig att det är betydligt smartare att fokusera på grundläggande frågor som "Vad skall vi göra", "varför jobbar vi som vi gör? Skapar det bästa möjliga värde utifrån vårt uppdrag?" och "har vi rätt kompetens för uppdraget". Min övertygelse är att den offentliga sektorn i relativa termer inte behöver mer för att tillfredställa de flesta behov som vi invånare kräver skall mötas i utbyte mot våra skattepengar. Istället krävs att vår konkurrensutsatta företagarvärld blir betydligt starkare än idag. Det krävs att vi får fram nya värdeskapande företag och att företag som redan finns växer snabbare. I ljuset av denna nödvändiga utveckling är det mycket positivt att varje invånare nu får mer i plånboken och själv bestämma över sina egna pengar. Genom att vi alla får mer i plånboken får fler mer pengar att styra mot det som de uppskattar. I stor utsträckning hamnar dessa pengar i konsumtion av varor och tjänster som i bästa fall erbjuds av företag med växtkraft. På detta sätt skapas fler jobb och ett starkare skatteunderlag. Med rimligare skattebelastning skapas också en större acceptans för skattesystemet. Det är inte bra om politiker bestämmer för mycket om våra egna pengar. Politiker skall fokusera sina samhällstimmar på att ge invånarna maximal utdelning för satsade skattekronor kopplat till tjänster och möjligheter där det krävs stora investeringar och drifsbudgetar för att säkra en bra tillgång till rimliga kostnader. Skola, vård, omsorg, kultur, idrott, vägar och spår är expempel på dessa tjänster. Vi är nu i behov av att skapa ett betydligt kraftfullare tjänstesamhälle! För att skapa detta krävs att fler får mer över i plånboken och själva kan fatta beslut om vilka tjänster de vill köpa. Allt fler köper tjänster i många förpackningar. Det är vägen mot en arbetsmarknad som kan sysselsätta många fler i framtiden. Om LO menar allvar med att bidra till Sveriges och Uppsalas positiva framtid skall de tänka om och inte bara se traditionell betalda jobb som vägen från "arbetslöshet". Om man vill bidra till att minska "arbetslösheten" är det lämpligt att bidra till lösningar som gör att ALLA som kan, och inte är pensionerade, skall vara i sysselsättning. Efter att under någon månad satsa 100% av sin tid på att söka jobb vid en tillfällig "arbetslöshet" skall man antingen studera eller vara aktiv från morgon till kväll i en sysselsättning som anses meningsfull. Skälet till varför jag skriver "arbetslös" är att ordet idag = "den som inte har ett jobb som ger ekonomisk ersättning".
Jag vill att ingen arbetslös skall vara sysslolös. Jag har sett de snabba negativa konsekvenserna av det tillståndet i mitt ideella engagemang för långtidsarbetslösa. Jag vill att alla som får samhällsersättning i form av bidrag i utbyte mot det stödet skall bidra med sysselsättning som styrs av våra politiker. LO, sluta gnäll och hjälp istället till att hitta konstruktiva nya lösningar för hur vi invånare får en så stor och bred arbetsmarknad som möjligt! Det är inte fel att ibland tänka i nya banor!

P.S Underbart om det nu är upp till mig att bestämma när jag vill avsluta mitt liv på ett värdigt sätt. Det har varit orimligt att svårt sjuka och lidande med obotliga sjukdomar eller "bara" ålderns svaghet inte själva får bestämma om de vill gå vidare till nästa dimension.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar