lördag 24 april 2010

Grön plan för Uppsala

Uppsala behöver verkligen en tydlig grön plan som beskriver vilka delar som skall fredas när staden växer så det knakar och mark behöver tas i anspråk både för bostäder, kontorslokaler, barnomsorgslokaler, skollokaler, vägar etc. Planen behöver inte bara beskriva var vi försvarar grönytor utan även hur vi skall minska koldioxidutsläppen, hur vi skapare en hälsosam lokal befolkning. Gånde och cyklister måste få en prioritetad roll i denna plan. Stora investeringar bör göras för att bygga ut det lokala cykelledsnätet. Uppsala behöver fler och starkare cykelleder. Att gå så långt som att innerstaden skall bli bilfri tror jag är en utopi. Inte minst vi som bor centralt vill kunna ta bilen till och ifrån vår bostad.

P.S  Visst är det lessamt att Kungahuset framhävs i en så stor utsträckning som de gör i kvällspressen! Det finns väl viktigare saker att beskriva och berätta om! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar