torsdag 22 april 2010

Vårda Uppsala

Ikväll har jag varit på debatt med föreningen "Vårda Uppsala". Det var intressant och inte minst inspirerande att det finns en engagerad skara Uppsalabor som politiskt obundet verkar för att Uppsala skall utvecklas på ett klokt sätt, då bl a på ett grönt sätt. Det kändes angeläget att påpeka att inget parti har egen majoritet och därför måste kompromissa för att kunna ingå i ett lag som är regeringsdugligt. Om man vill att politiken skall utgå ifrån att människor skall ha fria val, att man tror på människans egna förmåga att fatta beslut som berör dem. Om man vill att politiken skall bidra till en bättre morgondag utan att det blir på bekostnad av närmiljön, då är Centerpartiet valet. Om du inte tycker att miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor är särskilt viktiga, välj för guds skull ett Alliansparti om du vill framåt och inte bakåt i utvecklingen.

Mina budskap i debatten var i huvudsak följande;

- C är Alliansens gröna röst
- C ingår i en lokal och nationell regering där vi ständigt kämpar för de gröna frågorna med mer eller mindre framgång
- Tycker man att gröna frågor är viktiga och tror man på Alliansen som lag för en bättre framtid skall man rösta på C för att de gröna frågorna skall få mer utrymme.
- C kombinerar en stark framtidstro och en ekonomisk tillväxtvilja med gröna vägval
- Uppsala kommer att växa med minst 50.000 invånare inom 20 år. Det kräver en Grön plan! C vill se en grön plan och vi ser gärna att den är blockövergripande.
- Förutom att en grön plan behövs anser vi att bl a följande måste göras för att vi som bor här, och de som flyttar hit, skall erbjudas ett grönt Uppsala;
- Skydda de centrala gröna ytor som finns kvar
- Försvara åkermarken i största möjliga grad
- Utveckla kranssamhällena i mycket större utsträckning t ex Venge, Skyttorp, Vattholma,
Almunge - Hela kommunen får mer livskraft och grönytor försvaras
- Exploatera existerande spår mer och överväg, där invånarstödet finns, att bygga nya
spårbundna lösningar
- Bygg i nya områden höga och vackra hus
- Utveckla kollektivtrafiken med bl a fler stomlinjer
- Bidra till en bättre miljö och folkhälsa genom att förbättra och bygga fler gång och
cykelvägar

Ebba Busch hade en väldigt snygg grön jacka på sig under gårdagens modevisning som hon och bl a jag deltog i. Ebba passade i grönt : ).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar