måndag 5 april 2010

Alliansens olikheter

I de flesta demokratiska länder krävs ständiga kompromisser inom och mellan partier för att makten skall kunna utövas. Om man tycker att diktatur är bättre, då är det ett trögt och dåligt system. Churchill lär ha sagt något i stil med att "tills vi hittar något bättre är dagens form av demokrati det bästa vi har" för att leda samhället utan att slitningarna mellan olika grupper blir för stora. Varför väljer då olika partier att samarbete? Är det ideologiska skäl? Är det personliga skäl? Är det av andra skäl? Ideologiskt får man nog inte stå allt för långt ifrån varandra men i övrigt tror inte jag att ideologi är så viktigt för många. Personkemi är i alla sammanhang viktigt. När nya individer kliver in i gamla grupper kan vad som helst hända. Större än så är vi människor inte. Hur kan då olika partier samarbete samtidigt som varje parti var för sig vill få maximalt folkstöd för sin framarbetade väg framåt? Till viss del är jag imponerad över att det fungerar så bra som det gör. Risken är hela tiden att de små förlorar för mycket på ett samarbete. Faktum kvarstår dock att om lagen är rimligt ideologiskt sammansatta, då spelar det inte någon större politisk roll om röster rör sig mellan samarbetspartier. Visst är det så men vi är ju, som sagt, människor och då kommer känslor alltid in som en komponent i alla livets ställningstaganden. Runt om i landet finns olika maktblock som skiljer sig från de lag som finns nationellt. Det beror framförallt på att invånarnas röster lokalt skiljer sig från hur nationen röster men också till stor del på hur personkemin fungerar mellan ledarna för de olika partierna. Det blev en lite lång inledninge för att enkelt försöka beskriva skillnaderna mellan Alliansens partier. I väldigt många frågor har dessa partier en liknande uppfattning. Min uppfattning om varför du skall välja det ena eller det andra partiet handlar mest om vilka av följande frågor du tycker är viktigast. Det är framförallt, enligt mig, inom dessa områden som Alliansens olika partier har en lång tradion och en bred förankring i att särskilt vurma för dessa frågor;

Centerpartiet
- En hållbar miljöutveckling (snabbare omställning från det fossila energiberoendet)
- Ett företagsammare samhälle (starkt föreningsliv, bra förutsättningar för företagande etc)
- Valfrihet (bl a decentralisera makten så mycket som möjligt, minska det offentligas påverkan
på dina pengar, rimliga möjligheter att bo även på landsbygden etc)

Folkpartiet
- En bra skola (mer ordning och reda, tidigare skolstart, högre status till lärarna etc)
- Internationell solidaritet
- Ett starkt stöd till kulturen

Moderaterna
- Sänkta skatter (för att ge mer beslutsmakt till individen)
- Ett starkt och bra rättssystem (Domstols och polisväsende som fungerar bra)
- Ett bra försvar

Kristdemokraterna
- Familjen skall stärkas (bl a med vårdnadsbidrag, flerbarnstillägg etc)

Som sagt är samtliga partier (bortsett från Vänstern) rätt lika på många områden. Kanske inte så konstigt eftersom vi lever i samma samhälle.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar