torsdag 15 april 2010

Andras godtycklighet eller egen valfrihet

I det stora perspektivet är nu valet mellan att lägga sin röst på vänsterblocket eller Alliansen väldigt enkelt. Vill du att den offentliga makten skall ta så mycket som möjligt av dina pengar för att sedan godtyckligt dela tillbaks dem till dig, andra och samtidigt passivisera stora delar av oss genom långtidsarbetslöshet och livstidssjukskrivningar? Eller vill du att makten över samhällsutvecklingen i större utsträckning skall ligga i dina händer genom att du med mer makt över dina egna pengar kan köpa de tjänster och produkter du önskar och därigenom ständigt bidra till att de som tillhandahåller produkter och tjänster som möter våra behov och krav överlever. Att det offentliga skall fokusera sina ansträngningar för att vi gemensamt skall vårda och värna de svaga. Att det offentliga skall ansvara för gräsöverskridande och omfattande investeringar i infrastruktur, försvar, rättsväsende och sjukvård. Jag hoppas verkligen att vi är fler än 50% lokalt och nationellt som förstår att välja valfrihetsvägen. Då går vi en ljusare framtid till mötes. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar