onsdag 7 april 2010

Miljön måste försvaras

Ett av skälen till varför jag valde att bli en aktiv Centerpartist är att partiets medlemmar runt om i landet under många, många år i handlingsprogram, förslag och i handling visat att man förstår de miljöutmaningar som finns. Det är långt ifrån alla partier som spårbart kan uppvisa det engagemanget och den handlingskraften. Det som också tilltalar mig med Centerpartiets engagemang är att det hela tiden balanseras med en positiv ekonomisk utvecklingsambition. Att vara militant miljökämpe och driva Sverige till ett fattigt land igen är knappast något som tilltalar de flesta av oss som bor i Uppsala eller i övriga Sverige. Miljöpartiets ständiga oppotunistiska utspel kopplade till olika miljöfrågor imponerar inte på mig. Det är min övertygelse att en positiv miljöutveckling kan kombineras med hög tillväxt. Jag tror t o m att en hög tillväxt skapar bättre förutsättningar för en positiv miljöutveckling i vår del av världen. Visst skulle vi som är engagerade i Centerpartiet vilja att miljöutvecklingen skulle vara ännu mer positiv. Steg för steg får vi våra politiska samarbetspartners att ge våra hjärtefrågor mer stöd. Steg för steg tar våra politiska samarbetspartners till sig våra prioriterade politiska frågor. På det sättet kan vi skapa det demokratiska maktunderlag som krävs för en positivare utveckling. För våra barn och barnbarns skull är det viktigt att vi lyckas ännu bättre i framtiden. Vi kommer att fortsätta vårt långsiktiga arbete att göra Sverige till en allt grönare plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar