lördag 3 april 2010

Hållbarhet, inte bara ett miljöperspektiv

Alliansen visar tydligt att man har förmågan att hantera våra skattepengar på ett bra sätt! Både Uppsalas och Sveriges ekonomi är förvånandsvärt välskött med tanke på att vi går igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. "Bara" det faktumet är ett tydligt bevis på att Alliansens lagkamrater har förmågan att leda Uppsala och Sverige på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är bara genom att vi klarar av att sköta vår gemensamma ekonomi väl som vi kan värna de svaga i vårt samhälle. I Uppsala pekas på att kommunen lyckats vara sparsammare och därigenom skapat ett bra resultat i dåliga tider. Själv tror jag att en stor förklaring till det goda resultatet är att dagens ledning förstår värdet av mångfald i produktionsleden. Faktumet att vi har mer valfrihet för oss invånare och att vi har allt fler alternativa producenter av skattefinansierade tjänster driver fram den önskade effektiviteten i hela produktionssystemet, oavsett om det är offentlig verksamhet, föreningar eller privata företag som levererar tjänsterna. Företagsamhet lönar sig! Hållbarhet handlar också om att ta ett långsiktigt ansvar för att vårt närsamhälle kan utvecklas positivt och i vart fall försvara det välstånd vi under generationer byggt upp. I dagens UNT kan man läsa på insändaren att kommunisterna och Miljöpartisterna på alla sätt är emot bilen som färdmedel. Det är inte en hållbar ställning. Det är en dum inställning. Vi behöver en väl avvägd kombination av infrastruktur för gående, cykling, bilkörning, bussar och på sikt mer spårtrafik. Biltrafiken måste bli fossilfri. Det kommer den att bli på sikt. Biltrafiken bör undvikas i centrala staden men samtidigt inse att många inte har ett tillräckligt kollektivsystem som klarar av att ge den kommunikationsservice som de efterfrågar. Vi vill utveckla det kollektiva systemet och göra det mer attraktivt för oss resenärer. Vi inser dock, till skillnad från kommunister och MP, att bilen är ett viktigt sätt för många invånare att klara av sina dagliga utmaningar. Inte minst utmaningen att storhandla. Inte minst utmaningen att bo på landsbygden där kollektivtrafiken aldrig kan ha en regelbundenhet som gör beroendet av bilen mycket mindre. För att bevara Uppsalas karaktär vill vi gärna skapa mer livskraft och mer boende på landsbygden. Då är definitivt bilen en del av vårt kommunikationssystem även i framtiden. En och annan av oss har dessutom sommarställen mitt i skogen. Dit går inte några bussar eller tåg. Att bygga ett hållbart samhälle är mer än att skrika varg kopplat till miljöfrågor hela tiden. Livet är komplext och våra lösningar för ett hållbart och rikt samhälle kräver sunda avvägningar. Det är tur att vi har ett parti i Sverige som kan balansera dessa utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar