tisdag 13 april 2010

Bygg, bygg och bygg

Politik sägs vara "det möjligas konst". För mig handlar också politik om att vilja. Om att våga gå före och visa vägen mot ett samhälle som man tycker bättre skapar goda förutsättningar för invånarna att leva gott och ha goda förutsättningar att försöka förverkliga sina ambitioner. I Uppsala tycker jag att det blir allt mer uppenbart att vi måste bygga många fler bostäder! Vi måste även bygga många fler "billiga" bostäder som kan skapa rimliga boendekostnader för studenter, förstagångsflyttare och även personer som inte längre arbetar. Trycket på bostäder från människor som vill bo i vår kommun, "krisen" inom stundentboenden och den demografiska utvecklingen talar för att bostadsbyggandet måste expandera mycket snabbare. Kommunen har makten över byggfrågorna. Kommunen har ett bolag som heter Uppsala hem. Kommunen kan ta en ännu mer ledande roll i att se till så att vi bygger många fler bostäder för att klara efterfrågan och inte minst för att vi skall klara att inte äventyra våra viktiga universitet. Jag tycker också att det börjar bli dax att plocka bort ROT-avdragen som skapades för att inte byggsektorn skulle gå i putten i krisen. Nu börjar det bli högkonjunktur i byggsvängen igen och då är det idiotiskt att elda på prisbilden genom att ha kvar ROT-avdragen. Nu måste vi som kommun snabbt uppdatera översiktsplanen som ligger till grund för stadens expansion och ta höjd för att vi inom 20 år kommer att vara närmare 300.000 invånare i kommunen. Vi måste växla upp byggplanerna så att vi klarar denna utmaning utan att det innebär att stadens gröna skatt går förlorad på kuppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar