tisdag 20 april 2010

Jobb och annan meningsfull sysselsättning

Det är beklagligt att vänsterkrafter fortsätter att ljuga för invånarna i vårt land. Gång efter gång sprids bilden av att offentliga jobb utan en större näringslivsbas är en möjlig väg framåt. Gång efter gång sprids bilden att jobb kan skapas genom att reglera arbetsmarknaden ännu mer. Gång efter gång sprids bilden av arbetsgivare, företrädesvis företagare, som onda människor/ting som vill arbetstagarna ont. I vilken värld lever dessa människor? Varför använder de en så idiotisk och lögnaktig beskrivning av hur det är och hur välfärd kan försvaras och utvecklas? Jag börjar tro att de helt enkelt är knäppa. Om vi struntar i politiska tillhörigheter och endast reflekterar över hur välavlönade jobb skapas. Hur skapas de? Är välavlönade jobb särskilt viktiga? Ja, välavlönade jobb är särskilt viktiga då de oftast är kopplade till hög kompetensnivå i kombination med hög arbetsbelastning. Att välutbildade jobbar mycket och tjänar mycket pengar driver med sig övriga ekonomin om man inte tillåter denna begränsade del av befolkningen att endast tänka på sig själv. Genom att vårda vårt gemensamma varumärke Sverige. Genom att ha rimliga och rättvisa skattesystem. Genom att kräva att alla som innan pension kan skall jobba. Genom att kräva att du ställer upp för att få vara en del av vår klubb. Då skapas en bättre grund för att nya jobb skapas. Det är framförallt inom tjänstesektorn som de kommer att skapas. Därför är det särskilt viktigt att just skattefinansierade tjänster konkurrensutsätts så att mångfald och effektivitet drivs och därigenom skapar förutsättning för export av goda idéer. Det är Alliansen som via politiska steg skapar grunden för denna möjliga och nödvändiga väg framåt för att näringslivet skall utvecklas bättre och därefter kunna skapa fler jobb. När näringslivet kan utvecklas bättre, då kan även vår offentliga sektor expandera ur ett budgetperspektiv. Framtiden är ljus men bara om de som tror på människans förmåga att själv ta ansvar för sina egna handlanden får behålla makten. Jobb och annan meningsfull sysselsättning är vägen till personligt välbefinnande och ekonomisk trygghet för de allra flesta av oss. Varför tror du att det finns folk som tror att vi kan värna vårt välstånd genom att jobba mindre? Varför tror du att det finns folk som tror att företagare är onda? Varför tror du att det finns folk som tror att vi klarar oss utan en stabil och effektiv energiförsörjning? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar