torsdag 15 april 2010

Sårbart samhälle

Det var inte länge sedan som ryssar eller danskar stormade in över Sverige för att mörda och plundra här. Då var vi sårbara. Idag känns hotet från danskarna väldigt långt borta. Även hotet från ryssarna känns som mindre sannolikt. I stunder av anfall tappade våra dåvarande samhällen andan. Energin gick ur samhällen som berördes under en mer eller mindre lång period. Idag är dödsfruktan för grannarna rätt avlägsna men hoten mot våra samhällen om möjligt större. Lathet, en eller två strömkablar från Norrland och ner till Mälardalen. Idag visar sig även sårbarheten i vårt samhälle då det krävs andra färdmedel än flygplan för att t ex ta sig på en affärsresa till Tokyo eller en semestervistelse i Phuket......... Ett kärnkraftshaveri kan få förödande konsekvenser. Stora delar av vår mat och övriga energiförsörjning kommer från avlägsna orter. Det är skrämmande hur vi med en sådan kraft gör oss beroende av några få leverantörer eller lösningar. Om man vill bygga ett hållbart samhälle är det viktigt med mångfald men också att vi i närområdet har en förmåga att producera energi i alla dess slag (mat, kraft etc).  tafatta vi är. Vi måste bl a motverka att världen inom kort endast består av några få stora företag som kontrollerar allt i sin näring.  Idag är vi ett allt för sårbart samhälle och det vill vi inom Centern ändra på. Vi kan minska samhällets sårbarhet samtidigt som vi bygger ett mångfaldsorienterat samhälle som skapar en dynamik som skapar det välstånd som vi önskar. Inom Centerpartiet använder vi oss av devisen "Vi vill, vi kan och vi vågar". Inte minst vågar vi som parti att gå före de flesta andra. Vi vågar tänka i nya banor för att skapa bästa möjiga förutsättningar för Uppsala och Sverige. "Om inte vi gör det, vilka skall då göra det" som Maud Olofsson brukar säga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar