söndag 25 april 2010

GRÖN PLAN BRÅDSKAR

"Hoten mot marken ignoreras" skriver bla några SLU professorer i dagens UNT. De varnar för att kortsiktigheten i markexpolateringen leder till att kommande generationer får det onödigt jobbigt pga våra kortsiktiga intressen. Varje bygge innebär att marken bebyggs och att vägnät skapas och det på åkermarkens eller skogens bekostnad. Åkermarken och skogen som är våra stora lokala energikällor! I dagens tidning beskrivs även landsbygdskommunen Uppsala. Många gillar att bo i satelitbygder till Uppsala men önskar samtidigt att den nära servicen med bl a en närbutik skulle finnas. Jag delar mina partivänners syn att det är dax att vi höjer vår röst mer för att vinna mer gehör för våra gröna förslag och synpunkter. Den Gröna planen för Uppsala kommun måste fram inom kort! Det är inte ok att de gröna viktiga perspektiven inte får sin egen rubrik och sin egna tydliga viljeinriktning kopplat till Uppsala kommuns utveckling. Jag hävdar bestämt att den gröna planen måste vara blocköverskridande! De gröna frågorna är så viktiga för vår framtid att det inte finns utrymme för ständiga återställare av nya politiska ledningar vart fjärde år. Översiktsplanen skall tas i juni! En grön plan bör tydligt finnas med i den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar