lördag 24 april 2010

Nytändning och självupplevd verklighet

I dagens UNT är det en intressant artikel om ledande politikers bakgrund och reflektioner runt lämpligheten av poiltiska "broilers". Redan 1991 var jag engagerad i ett nätverk med namnet Näringslivets FramtidsForum (NFF). Ledande yngre näringslivsföreträdare träffade regelbundet ledande yngre poltiker för att bygga broar mellan dessa viktiga världar men också i syftet att försöka hitta nya svenska former för hur man löpande kan växla mellan arbetsuppdrag och politik (>8h per dag). Det är viktigt att ledande politiker regelbundet får självupplevd verklighetsförankring och det duger inte med studiebesök i en tillrättalagd verklighet. Nätverket gav mycket men inte några nya kreativa lösningar för hur näringslivet kunde bli bättre på att låta sina engagerade toppnamn vandra till politiken och sedan tillbaks i rimligt ledande befattningar. Skulle jag uttrycka mig enkelt erbjuds inte en ledande politiker, som ofta inte skolats i operativt ledarskap, ett toppjobb inom näringslivet då bl a denna ledarerfarenhet saknas. En ledande näringslivsrepresentant med politiska intressen möter två stora hinder. Det första är att de finansiella ersättningarna inte är på samma planet. Man måste helt enkelt vara idealist för att kunna tänka sig att tjäna folket som politiker. Men det största "hidret" finns naturligt i vår demokrati och det är att man inte kan "head-huntas" till politisk makt. Politisk makt måste förtjänas och det genom handlingar och närvaro bland medlemmar och folket som man säger sig företräda. Det är oftast omöjligt för en ledande näringslivsföreträdare att klara av att möta medlemmar och invånare i den utsträckning som krävs för att vinna förtroendet. I mitt fall hade det varit omöjligt om jag inte hade satsat på egna företag med bas i Mälardalen. I mitt tidigare liv reste jag väldigt mycket runt om i världen och utöver de tidskrävande resandet krävdes många ytterligare timmar för att klara jobbet på ett bra sätt. Det gick helt enkelt inte att engagera sig mer i att bli en del av det politiska systemet och därigenom bidra till en bättre framtid. Jag orkade inte med mer än att stödja barnorganisationer och aktivt försöka stötta långtidsarbetslösa ungdomar. Vi måste hitta vägar mellan yrkesliv och poltik som fungerar. Även för personer på ledande befattningar. Vi måste få in mer nytt blod i de politiska processerna för att utvecklas bättre och för att minska korruptionen även i vår del av världen. Jag tror att det går och jag tror att MPs väg framåt, där man inte säger sig tillåta att en politiker får ha sitt uppdrag fler än två mandatperioder är en bra väg framåt. Jag tror också att modern teknologi kan bidra till att ledande personer kan visa sitt engagemang och sin handlingskraft i partiernas verksamhet utan traditionella fysiska möten. På det sättet kan de klara av att bygga det nödvändiga förtroendet bland medlemmarna samtidigt som man har ett jobb som inte tillåter fysiska möten i stor utsträckning. 

Jan Ask sägs säga i dagens UNT att man behöver en mandatperiod för att förstå budgetarbete och kommunens ekonomiska system. Jag börjar inom kort mitt hedersamma uppdrag som kommunalråd. Jag möter gärna Jan Ask, som varit länge i Stadshuset, i en ekonomisk debatt om kommunen och kommunens ekonomiska styrsystem inom en månad. Jag känner inte att det behövs en mandatperiod för att förstå vad som händer och för att även ha synpunkter på hur det kan blir bättre. Jag skall försöka bidra till att många fler invånare kommer att känna lust och ansvar att delta i det politiska arbetet. Det är vår gemensamma framtid politiken sätter ramarna för. Det är våra skattepengar som politiker bestämmer över. Det är våra liv, våra barns liv, våra barnbarns liv och så vidare som står på spel. Då duger det inte att lämna dessa viktiga frågor och processer till en liten broilerdel av vår befolkning. Det är folkets representanter som skall bestämma vad som skall göras inom kommunen och självfallet även ha åsikter om hur det skall göras. Visst finns det lagliga ramar. Visst finns det duktiga tjänstemän. Icke desstom mindre representerar kommunpolitiker ägarna, oss som bor här, och skall då tydligt driva sina visioner för Uppsala och ha åsikter om hur dessa visioner kan bli verklighet. Vi måste alla ta vårt ansvar och känna glädjen i att göra det för att vi alla skall få det bra och bättre. Det är ingen annan som gör det åt oss. Vi måste ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid. Olika falla livets lotter men om vi vill skapa bästa möjliga jordmån för oss själva och kommande generationer, då är det viktigt att vi tar politik på allvar. Då är det viktigt att vi inte reducerar politik till enskilda frågor utan att ständigt påminna om vilken ideologisk bas som politiken bottnar i. Centerpartiets utgångspunkt är bl a att vi tror på dig och din förmåga att fatta egna kloka beslut. Andra partier utgår ifrån att du inte är myndig det förtroendet, så det måste byggas upp ett enormt komplext system för att slussa bidrag hit och dit och där kloka tjänstemän skall fatta besluten som berör dig i stor utsträckning. Det tycks svårt för vissa att förstå att skattelättnaderna för låg och medelinkomstagare handlar om just rätten för den enskilde att själv fatta beslut om mer av det man tjänar. Andra vill att man skall vara tvungen att få det att gå ihop genom att tvingas söka bostadsbidrag, bidrag X, bidrag Y istället för att kunna leva på de pengar man redan tjänar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar