fredag 2 april 2010

Vad formar folkopinionen mest?

Tänk vad tiderna förändras! När jag var liten var Långfredagen en väldigt lång och tråkig dag. Idag är det en dag då affärer och fik är öppna och kvällen kan, som vanligt en fredag, avslutas på ett dansställe. Dagen har dock många symboliska värden för oss som växer upp i en kristen del av världen. Idag är bl a en dag för eftertanke. En dag då vi skall minnas att alla som beskylls eller straffas för allvarliga saker inte nödvändigtvis är skyldiga. På Jesus tid och även idag fanns former av media som spred nyheter om än det ena och det andra. Då som nu var det oftast skvaller och dåliga nyheter. Då som nu styrde media folkets bilder av verkligheten i en allt för stor utstäckning. Då som nu tycker eliten illa om media som i en allt för stor utsträckning styr dagordningen och i dagens värld bidrar till en fördumning av folket eftersom "skitjournalistik" blir allt populärare. Vilket ansvar har journalister när de far med osanning eller när de väljer att subjektivt beskriva en händelse som ofta rycks ur sitt sammanhang? Jag undrar hur de som ville skada Jesus drev opinionsbildningen för att få folket att vända sig mot en person som utan tvekan verkade för folkets väl. Jag undrar vem som gav media ett litet stycke av en längre textväxling på Facebook som handlade om att vi alltid måste prioritera med ändliga resurser. Ett stycke som dessutom helt felaktigt ansågs favorisera ättestupan. Är det inte lite väl dramatiskt av en mediarepresentant att utifrån ett prioriteringsresonemang dra slutsatsen att alla äldre borde gå ättestupan till mötes? Ett öppet internet omformar informationsmakten avsevärt. Det är positivt. En lång dag som denna ber jag dig dock att inte glömma att dagens "spin doctors" även använder sociala nätverk som arbetsplats för att sprida de budskap det önskar. Det är fortsatt viktigt för oss att skola kommande generationer i konsten att tänka själv och kritiskt ifrågasätta avsändare av olika information. Jag tycker att dagens unga tycks allt duktigare på att kritiskt ifrågasätta information som sprids och som trycks i olika media. Det är en välsignelse i denna tid av informationsöverflöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar