lördag 17 april 2010

LEDARSKAP

Head-hunters har lyckats bra med att driva upp lönerna på många nyckelpositioner de senaste åren. Ibland är det svindlande summor som man erbjuds för att ta ledarrollen i en verksamhet. Jag får löpande olika erbjudanden. Oftast endast kopplade till IT och Telekombranschen då fantasin hos head-hunters tycks begränsas till att endast locka med jobb som är kopplade till tidigare yrkeserfarenheter. Tänk större!! Att lönerna har dragit iväg är jag helt säker på har att göra med att dessa head-hunters ofta får sin ersättning i form av en del av den lön som den de rekryterar får. Det är ett smart system som hjälper alla som är potentiella kandidater att ha en ersättningsförhandlande vän i just denna mellanhand. Världen har många fler ledarkapaciteter än vad lönenivåerna kan ge intryck av. Många känner sig dessutom kallade att ta en ledarroll. Många klarar inte av den. Ledarrollen är många gånger helt avgörande för en verksamhets framgång eller fall. Ledarskapets betydelse kan inte nog poängteras. Till viss del är jag övertygad om att en person föds med bitar av de egenskaper som ett framgångsrikt ledarskap kräver. Till stor del är jag övertygad om att praktisk träning bidrar till att bygga framgångsrika ledare. Ledare genom vilken energi strömmar till andra som i sin tur får energin att strömma vidare. När man har varit med om att anställa många. När man varit med om att säga upp många. När man varit med om att investera i nya projekt. När man varit med om att lägga ner dyra projekt. När man varit med om svåra förhandlingar med kunder och fack. När man varit med om svåra olyckor. När man varit med om svåra kompetensskiften. När man varit med om att hantera mångfaldens komplexitet ur ett globalt perspektiv. Då kanske man kan bli en bra ledare varigenom energi strömmar. Juniorhandelskammarens konferens med fokus på ledarskap och innovation är en framgång. De har med små medel skapat en mycket lyckad och inspirerande konferens som bidrar till att unga människor ges möjligheten att själva utveckla sin förmåga att bidra till en bättre samhällsutveckling. Bra jobbat JC Uppsala!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar