lördag 10 april 2010

Människan/individen skall alltid stå i centrum

I dagens UNT skriver Lars Christersson, professor emeritus från SLU antar jag, att forskarna på SLU saknar ett stort inslag i sin forskning och det är pedagogiken att föra ut nya landvinningar till t ex lantbrukare. Hans exempel är ett energiskogsprojekt på SLU som blev väldigt framgångsrikt om man analyserar projektets värdeskapande slutsatser. Det som dock saknades var att projektet inte hade med sig uppdraget att också finna effektiva sätt att nå ut med denna kunskap till de som berörs. Jag har talat om det förr, allt för många är förändringsovilliga trots att världen ständigt förändras i en rask takt. Christersson menar att lantbrukare som vårdat åkermark mm ömt sedan deras förfäder slitit för att göra marken till vad den är idag inte enkelt låter sig övertygas om att det är väldigt positivt att använda jordbruksyta för t ex buskar för att utan att förstöra åkermarken kunna tjäna pengar och bidra till ett bättre klimat då bl a nämnda buskar kan användas för att skapa bioenergi. Ja, ack ja ack. Tänk att det skall vara så svårt för många att inse att vi alltid måste utgå ifrån individers behov! Vi måste fatta att det är viktigt att lägga ner energi i förpackningen av nya landvinningar eller idéer för att de skall tas emot av de som är tänkta att tjäna på de nya idéer och bevisade tillämpningar som kommer fram. Med individen i fokus uppstår inte det problemet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar