måndag 19 april 2010

Folkhälsa, är det viktigt?

Att vårda vår hälsa blir ännu viktigare i takt med att vi blir allt äldre! Kan det vara en tillfällighet att Centerpartiet även driver en politik som mer än de andra partierna bidrar till att vår folkhälsa utvecklas i en positivare riktning? Jag tror inte att det är en tillfällighet. Centerpartiet är bildat av företagsamma personer som ville att Sverige skulle vara ett värdeskapande samhälle för alla. För att företagsamhet och värdeskapande skall blomstra krävs medarbetare och invånare som mår bra. För att må bra krävs en mätt mage, en fysiskt tränad kropp, en stimulerad hjärna, en tro på framtiden, möjligheten att påverka sin egen vardag och inte minst möjligheten att andas ut i en roingivande natur även för en stressad stadsbo. Centerpartiets grundare visste att det var viktigt. Folkrörelsen Centerpartiet vet fortfarande att det är viktigt. Inte minst driver vi frågan att beslutsmakten skall ligga så nära individen som möjligt. I alla de medarbetarundersökningar som jag tagit del av under alla mina år som ledare inom näringslivet har den enskilt viktigaste frågan för personalens trivsel och hälsa varit att känna att man kan vara med att påverka sin egen arbetssituation. Ett grönare, företagsammare och mer decentraliserat samhälle kommer att bidra till en god folkhälsa. För att klara vår demografiska utmaning behöver vår folkhälsa bli bättre. Istället för att generellt sänka skatter kanske vi skall överväga att istället ge morötter till invånare som vårdar sin hälsa!? Samhällsvinsten av att vi invånare vårdar vår egen hälsa är stor, mycket stor. Då kanske det är befogat att de av oss som regelbundet försöker vårda vår psykiska och fysiska hälsa skall få en skatterabatt på 10%! Varför inte? Det är väl ett positivt sätt att driva ett önskat beteende! Ägna inte din energi åt att se problemen med att följa upp vilka som har rätt till de 10%! Om du gillar tanken ber jag dig istället ägna din energi åt att fundera på hur ett sådant positivt skattesystem kan utformas utan att det blir administrativt omöjligt. Alla tjänar på att vi enskilt mår bra och bättre. Nu skall jag äta en bit mörk choklad som sägs vara bra för hälsan ; ).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar