söndag 1 november 2015

Fattiga och rika

Vem är rik?
Hur mäter du rikedom? Personligen mäter jag rikedom ur ett balanserat helhetsperspektiv. Den som lever i materiellt överflöd men som saknar mening, nära vänner, kärleksfulla familjeband och mycket glädje i livet är i min värld inte rik. Men heller inte fattig. Inte minst på grund av denna inställning anser jag att Human Development index (HDI) är ett mycket bättre mått på välmående/välstånd än BNP. 

Denna helg inkluderar Alla helgons dag. En dag då vi enligt tradition särskilt ska minnas döda vi anser värda att minnas. I dagens stressiga och materialistiska värld är det nog positivt med en sådan reflekterande helg, även om den snabbt håller på att bli en Halloween-festhelg. Peppar peppar så har jag hittills inte haft så många kära som dött, även om det varit väldigt nära några gånger. Särskilda tankar till min mormor och farmor blev det denna helg.

Om rikedom i min värld inte kan definieras utifrån materiella och penningtillgångar, hur definieras fattigdom? Helt klart är den som inte får någon utbildning, knappt har tak över huvudet, dagligen kämpar för att få lite mat i magen och som inte får någon sjukvård fattig. Men i rika samhällen blir fattigdomsbegreppet mycket relativt i förhållande till andra i samma samhälle. Och i lyckomätningar har det ofta visat sig att människor som lever ur ett svenskt perspektiv fattigt upplever många fler stunder av lycka än vad svenskar generellt gör. I min värld representerar fattigdom främst avsaknad av ambitioner, möjligheter, glädje, stolthet samt självklart brist på mat, bostad, skolgång och sjukvård.

Rikedom är att omges av människor som låter dig växa och som är beredda att ge av sina kunskaper, erfarenheter och sin kärlek. Jag är en av världens rikaste, för jag har förmånen att ha många sådana fantastiska människor i min närmaste krets. Jag har också förmånen att ha två friska barn med varma hjärtan. För det är jag mycket tacksam.

Ett intressant perspektiv på Jesus som förebild jämfört med många andra profeter är att han föddes fattigt. Han skapade sin plattform utan att vara född i en "fin" familj. Kärleken är störst och möjligheten för alla att kunna förverkliga sina drömmar är central i ett samhälle byggt utifrån demokratiska tankar. Hela den kristna tron kanske bottnar i ett HDI perspektiv utan fördomar? Kan det vara så?

Vem har då det rikaste livet? Den som föds in i rikedom och som kämpar med att försvara och utveckla den? Eller den som utifrån egna ambitioner och hårt arbete förverkligar egna drömmar utan generationers bindningar och förväntningar? Sanningen är väl att var och en själv avgör om man har ett rikt liv, även om reklamen gör vad den kan för att bestämma vad vi ska tycka. FN gjorde nyligen en prognos över hur HDI skulle utvecklas framöver. Prognosen drogs tillbaka då den inte ansågs hålla tillräckligt hög vetenskaplig nivå. I det material som drogs tillbaka rasade Sverige kraftigt. För varje dag som Sverige fortsätter att skötas så dåligt som nu så ökar sannolikheten exponentiellt för att prognosen som återkallades får rätt. Det är väl ett Halloweenperspektiv på svensk framtid....

P.S i en av morgonens tidningar läste jag att vi i Uppsala nu inte bara har PTs (personal trainers) utan även PSs (Personal shopper).... Kanske inte så konstigt att de finns i Uppsala då det är den plats där flest nya svenska miljardärer har stark anknytning. Och då behöver man säkerligen hjälp med att handla rätt.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar