måndag 9 november 2015

Befolkningsexplosion

Antag att professor Hans Rosling (Uppsalabo) har rätt avseende jordens befolkningsutveckling. Då ska vi peaka runt 10 miljarder människor. Det är ytterligare runt 2,5 miljarder människor innan vi befolkningsmässigt planar ut. Runt 2,5 miljarder människor totalt var mänskligheten så sent som i början av 1950-talet. Så den som inte förstår att våra klimat och miljöutmaningar är omfattande behöver ges chansen att under ett par dagar se filmer om befolkningsökningen, hur vi exploaterar jordens resurser och våra konsumtionsmönster.

Forskning och utveckling (FoU), runt om i världen, gör hela tiden enorma framsteg vilket representerar gott om hopp. FoU som driftiga entreprenörer skapar nya lösningar och verksamheter runt. Trots de många positiva förändringarna är det viktigt att ta miljö och klimatproblemen på största allvar. Du och jag som bryr oss om kommande generationer känner och tar det ansvaret.

Nu inleds snart ännu en global miljö och klimatkonferens, i Paris, som beskrivs som avgörande för mänsklighetens överlevnad... Ja, ja... Men visst är det viktigt att vi bättre vårdar vår planet, inte minst med våra barns bästa i fokus. Tror du de lyckas enas om nya miljö och klimatmål och regler? Hållbar energiförsörjning, betydligt hållbarare transporter och smartare bostadssystem. Jag tvivlar. Världsnaturfonden säger att hoppet finns bland jordens storstäder, inte länder. Det är när storstäderna tar miljö- och klimatutmaningarna på ännu större allvar som de stora och nödvändiga samhällsomställningarna blir verklighet. Eftersom storstäderna främst lider av miljöförstörelsens konsekvenser har de störst motivation att driva förbättringarna. Och betänk att snart bor runt 75% av 10 miljardersbefolkningen i storstadsområden... Nationalstaten är verkligen på dekis. De som vill ha helt öppna gränser kan väl avveckla landet Sverige...

En global värld där vi genom "the cloud" och sensorer i realtid har ständig kontakt med resten av världen är full av möjligheter. Bara tillväxten av människor motsvarande +2,5 miljarder representerar fantastiska säljmöjligheter. Alla vill minst ha det som medelSvensson har. Det är väldigt mycket det. Mer än någon tidigare generation kunde drömma om. Och du kan bli den som till exempel förser dem med moderna förmögenhetsdrömmar. Du kan skapa en global variant av Postkodslotteriet där mobilnummer och sensorer är bärande enheter och där ditt "lyckas moln" en gång per vecka "spottar" ur sig en ny människa som kan köpa en femma på Mayfair i London för runt 200.000.000 kronor. Då blir den personen säkert lyckligare...Oavsett om du satsar på spel och dobbel eller annat är möjligheterna där ute i dagens verklighet enorma. Under några dagar i London känner jag att jag påtagligt uppdaterat min känsla för vår närmaste utveckling. Möjligheterna är inte bara affärsmässigt intressanta, många av de nya idéerna förenklar och förbättrar våra liv ännu mer.
http://www.di.se/artiklar/2015/11/8/ledare-tillsatt-en-krisregering/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/klimatmotet-cop21-i-paris/
http://www.millenniemalen.nu/bvb/framsteg-du-kanske-inte-kande-till/befolkningsokningen-avtar/
http://www.svd.se/nya-ovantade-ron-jordens-befolkning-exploderar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar