fredag 13 november 2015

Fritt fall

Fritt fall
Alla partier förutom ett tycks ha förstått allvaret kopplat till Sveriges attraktionskraft för folkvandrare. Skälen för folkvandringarna är många. En stor del av de som lämnar sina hem och närområden flyr från krig, förtryck och svält. Väldigt många söker sig från fattigdom och arbetslöshet mot det de hoppas blir god ekonomi och jobb. Inget konstigt med det. Du och jag skulle säkert göra det samma om vi kunde och vågade i en liknande situation. Samtidigt har volym alltid betydelse, i alla sammanhang. Volymer har bland annat betydelse för vår förmåga att rimligt snabbt kunna inkludera nya invånare på ett för dem och tidigare invånares bra sätt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21756069.ab

Idag deltar jag på en konferens om strategisk kompetensförsörjning. Självklart är integration av nysvenskar på dagordningen. Det ska bli mycket intressant att höra hur de ser på utmaningen. Ur ett strategiskt perspektiv ska det särskilt bli intressant att se om de som talar och panelar klarar av att lämna 10.000 meters höjd och bryter ner utmaningarna i dess olika delar. Att klara av omsorgens och vårdens generationsskifte är en sak, att säkra spetskompetens i våra internationella företag en annan. Att ta en analfabet med våldsam bakgrund till väl fungerande sjukskötare är en sak, att validera kompetensen hos en företagsam programmerare från Syrien en annan. Det ska också bli intressant att försöka förstå om de förstår att de stora kulturella skillnaderna tydligt måste adresseras samt att rättigheter och skyldigheter tydligt måste matchas.
http://strategisk-kompetensforsorjning.se/?utm_source=utskick2&utm_medium=email&utm_campaign=strategiskkompetensforsorjning

Nu finns det människor som ondgör sig över att snart hela Europa drar i bromsarna och försöker få stopp på de stora folkvandringsströmmarna. Skälen är många. Inte minst säkerhetspolitiska, då riskerna är stora att det finns gott om farliga personer bland de män som det i huvudsak rör sig om som folkvandrar. Ryssland hjälper t ex aktivt afghaner att ta sig till Norge och Sverige.

Nu har äntligen de flesta partier insett allvaret i läget. Om man vill försöka bevara ett generellt välfärdssamhälle i Sverige borde det vara enkelt att förstå att vi måste klara av att inkludera alla människor som blir en del av vårt då gemensamma samhälle. Och du tror väl inte att de största utmaningarna med de stora volymer av hjälpsökande vi nu haft och har handlar om sovplatser? De stora utmaningarna ligger i att överbrygga kulturella skillnader, få direkt talkommunikation att fungera, göra huvuddelen självförsörjande och bidragande, skapa en fungerande skolmiljö, bygga tillräckligt många "billiga" bostäder, hindra en kraftig ökning av problem med rötter i utanförskapsområden som till exempel Rosengård, Rinkeby, Husby, Hammarkullen och så vidare.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/situationen-aer-knappt-hanterbar-19964

Hallå! De stora utmaningarna redan nu ligger runt hörnet! Därför krävs kraftiga reformer av våra samhällssystem, igår. Hur snabbt tror du de reformerna, i mer eller mindre storlek, implementeras? Tror du problemen ökar eller minskar i styrka om reformerna införs snabbt? Med ett nationellt ledarskap som är reaktivt kan vi nog tyvärr bara inse att reformerna kommer att komma men för sent för att försvara en social och ekonomisk hållbarhet. Regeringsombilda! Nu! Trots att jag är lite imponerad av att MP under bilan insett lägets allvar.
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3945039.ece
http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2014/05/Utanförskapets-karta-en-uppföljning-.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar