tisdag 3 november 2015

Ny tid kräver nya lösningar

Förändring gör ont för många
Många vill att det ska vara som det är och räds förändringar, trots att förändringarna är ständiga tills döden släcker förändringens ljus i denna jordliga verklighet. Ibland är kraften i förändringar starkare än annars. Nu är en sådan kraftfull tid när västvärlden klivit in i informations och tjänstesamhället. Och i en tid där världens ekonomier är kraftigt sammanbundna. Dessutom i en tid där stora folkvandringar har inletts. I detta läge kan man ducka och hoppas att obehagliga delar av förändringarna försvinner av sig själva. Det gör dom inte. De bara ökar i styrka och då krävs ett ledarskap som inser det och som vidtar många förändrande åtgärder som syftar till att göra den egna kommunens medlemmar, företagens aktieägare, företagets anställda etc till vinnare i en ny tid. De som inte klarar detta blir förlorare. I en tid där också kapitalet snabbt rör sig runt jorden kan man fortare än någonsin tidigare gå från att vara vinnare till förlorare. Från rik till fattig. Nu krävs mycket kompetenta ledare. Särskilt inom politiken som sitter på reformspakarna som avgör om förändringar kan mötas med nya samhällssystem anpassade för den nya verkligheten. System som gör det möjligt att göra förändringarna till något som leder mot framgång. Tycker du att vi har dessa nödvändiga politiska ledarna? Det sägs att vi har de ledare vi förtjänar, är det så?

Sedan 2010 driver Centerpartiet i Uppsala förslaget att introducera det vi kallar Inkluderingsjobb. Vi anser att alla inom vårt samhälle blir vinnare om denna form av jobb, för människor i totalt och långvarigt behov av bidrag, blir verklighet. Tyvärr ökar antalet människor i totalt behov av bidrag snabbt. För många är risken stor att de blir livslångt bidragsberoende. Det är en destruktiv väg framåt för den enskilde och för samhället i stort. Därför tar Centerpartiet i Uppsala ett politiskt ansvar och försöker leda vårt samhälle mer rätt och mer socialt och ekonomiskt hållbart. Inkluderingsjobb är arbetsuppgifter inom ramen för det offentligas ansvarsområden men är uppdrag som det inte finns resurser för utöver de bidrag berörda människor får, trots att jobben är värdeskapande. Centerpartiet i Uppsala har presenterat en rad exempel på uppdrag. Till exempel områdesvärdar, cykelvärdar, resecentrumvärdar, skolvärdar, läxläsningsstöd, mindre stöd till garantipensionärer, och många fler roller. Det är min absoluta övertygelse att detta är en medmänsklig och mer socialt hållbar väg framåt i denna nya tid. Inte minst för att vi mycket bättre ska klara att inkludera och integrera folkvandrings eller flyktinginvandrade. Vi föreslår att jobbets tidsomfattning motsvarar 50% av en heltidstjänst. Övrig tid kan med fördel ägnas åt studier och/eller arbetssökande på den reguljära arbetsmarknaden. Parallellt med vår idé finns dumma och ekonomiskt ohållbara förslag på medborgarlön för att vara sysslolös. Var är det politiska ledarskapet? Det behövs skyndsamma reformer som stöttar införandet av Inkluderingsjobb. Det brådskar om vi vill inkludera människor bättre i samhällsbygget och klara av att försvara en socialt och ekonomisk hållbar framtid i Uppsala och Sverige.
http://db24.se/?p=122031

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar