måndag 23 november 2015

Gode män är arga

Mer rätt än fel
Visst borde det vara en självklarhet att ledare fokuserar på att göra mer rätt än fel, inte på att undvika att göra fel. Och visst har historiens stora ledare klarat av att ändra på beslut som visade sig vara dumma? I Uppsala finns två intressanta beslut som S, MP och V önskar och som kraftigt kan ifrågasättas. Det ena handlar om att lägga ner en särskild verksamhet för att inför introduktion i den ordinarie skolan ge barn och unga, som kommit som flyktingar eller ensamkommande barn, en bättre matchning. Det andra handlar om att höja redan mycket höga miljö- och klimatmål i Uppsala. Visst kan det vara så att politik till viss del handlar om plakatpolitik för att olika partier ska positionera sig bland väljarna. Samtidigt anser jag att kommunpolitik främst handlar om att driva och utveckla kommunens ansvar så kostnadseffektivt och kvalitativt som möjligt för dess invånare.

Många av Uppsalas gode män, människor som är förmyndare åt t ex ensamkommande barn, är arga över att Centrum för introduktion i skolan ska avvecklas och barnen/ungdomarna direkt ska in i en vanlig klass. Jag håller helt med de gode männen som nu gör sin röst hörd! Det är en dum väg framåt för alla våra barn och ungdomar. Redan tidigare, innan den kraftiga ökningen av flyktingar och ensamkommande, kunde man enkelt se hur kvaliteten i utbildningen sjunker för alla barn när klassrummen saknar tillräcklig kompetens och resurser för att klara en vettig introduktion av dessa barn in i vanlig skolverksamhet. Väldigt många av dessa barn och unga kommer också från samhällen som har en mycket annorlunda kultur än den svenska. Många är också analfabeter. Centerpartiet i Uppsala satsar i sin budget väldigt mycket mer än övriga partier på bättre integrationsinsatser. Det är nödvändigt, och det kommer de övriga partierna att inse inom kort.... Jag försvarar inte en form av förberedande skola för dessa barn och unga men jag är helt säker på att någon form av speciallösning för introduktion är nödvändig. Både för de invandrade barnen och för alla andra barns bästa. Tänk om! Gör mer rätt än fel!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/gode-man-protesterar-3979251.aspx

Vad gäller S, MP och Vs önskemål om att bara 1 1/2 år efter att vi i bred enighet antagit mycket tuffa miljö och klimatmål för Uppsala kommun är även det oklokt. Målsättningar ska vara ambitiösa men inte omöjliga att uppnå. Att sätta mål utifrån att det är nödvändigt att nå dem, men omöjligt, är självklart även det dumt. Visst kan vi ha nirvanamålsättningar inom alla områden men det är inte motiverande. För att få människor och organisationer att anstränga sig ordentligt är det viktigt med möjliga mål fram till en given tidpunkt. Uppsalas politiker kan tycka vad vi vill, förutsättningarna för att våra mål ska vara möjliga att nå sätts globalt och inom EU i väldigt stor utsträckning. Och plakatpolitiken är bara demotiverande för alla Uppsalabor som gärna individuellt, och genom sina organisationer, vill hjälpa till att kraftigt minska vår negativa miljö och klimatpåverkan. För att få till exempel Klimatprotokollets medlemmar att känna lust och motivation måste målsättningarna vara förankrade och upplevas möjliga att nå. Jag kan konstatera att Centerpartiet och Alliansen tidigare gjorde ett toppenjobb inom EU. Samtidigt kan jag konstatera att MP och S inte är så duktiga på att vinna nödvändigt stöd för sina önskemål när EUs kvarnar mal. Lyssna gärna på Romsons meningslösa prat på Agenda om att "regeringen vill" men EU-reglerna gör det omöjligt att motivera de investeringsbeslut som krävs för att nå tuffare ambitioner. Samtidigt vet vi att MP, S och V vill avveckla bilarna från Uppsala centralort. Det kan ju vara ett sätt att försöka nå orimliga målsättningshöjningar. Hur tror du det går för Uppsalas ekonomiska utveckling när kraftiga försämringar för bilars och bussars framkomlighet nu genomförs?
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/romson-langsiktiga-spelregler-behovs
http://www.dn.se/kultur-noje/naomi-klein-se-parismotet-som-ett-mote-for-freden/
http://www.unt.se/asikt/ledare/det-tippar-over-at-ratt-hall-3986503.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar