onsdag 4 november 2015

Smärtsamt ansvarstagande

Ansvarstagande
Hur klarar vi bättre att upprätthålla lag och ordning i en allt besvärligare tid? Hur ska vi tolka att väldigt många Poliser ger uttryck för en allt mer ohållbar situation? Det är inte svårt att föreställa sig att allt fler poliser känner sig mycket otryggare när allt mer av grovt våld och organiserad brottslighet växer fram främst i våra storstadsområden. Vi får absolut inte ge upp. För att bryta trenden krävs nationell politisk samling.
http://www.svd.se/polisen-brevbombar-makthavare

Krisen kopplad till asylboenden är en utmaning av stora mått. Men vad händer efter att akuta boenden är fixade? Hur många personer kommer framöver tvingas bo i små lägenheter, företrädesvis i redan hårt ansatta utanförskapsområden? Det är inte svårt att förstå att en stor källa för ökat våld och organiserad brottslighet har starka kopplingar till utanförskapsområden. Så är det runt om i världen. Och när genomförs minst undantagsregler som gör att bostäder kan byggas mycket fortare och med betydligt lägre byggstandardkrav än idag? Är det en bra väg framåt? Nej, men vilka är alternativen? Det krävs nationell bred politisk samling.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/granskning/article21648801.ab

Moderaterna och Socialdemokraterna hand i hand? Ett smärtsamt och krävande förhållande men det är snart den minst dåliga vägen framåt för svenskarnas bästa. "Ett äktenskap i helvetet"... Är det trots allt inte vad vi invånare kan kräva när vi har så stora utmaningar samtidigt som den parlamentariska situationen är allt annat än stabil? Varför skulle M gå med på det? Är inte svenskarnas bästa ett tillräckligt bra skäl? Eftersom inte Stefan Löfvén klarar sitt uppdrag kan väl Anna Kindberg-Batra få chansen att bli Sveriges första statsminister och Magdalena Andersson fortsätter som finansminister.... Det är ju inte så att de kraftfulla alternativen är många. Fokuset för den nya breda regeringen får bli att parlamentariskt brett lösa ut de stora utmaningarna. Migrations- och integrationspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken, pensionspolitiken och försvarspolitiken. S och M får nog kraftigt överväga om inte en tids politisk "sadomasochism" är att ta ansvar för svenskarnas bästa. Vad tycker du? Jag tror att ett liknande samarbete kommer att jämna ut sig så att de både får ge och ta nästan lika mycket under tiden som de räddar Sverige. Makthungern och förmågan att ta ansvar kanske gör det möjligt. Algolagni är kanske en bättre beskrivning än sadomasochism av vad ett liknande samarbete skulle innebära för berörda partier. Nyval är knappast en klok väg framåt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sadomasochism


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar