lördag 31 oktober 2015

Volymen har betydelse

Pragmatism eller naivitet?
Allt fler människor på vår jord inser att vi människor har en mycket stor påverkan på allt liv på vår planet. Ingen annan samling celler har så effektivt som människan underkastat sig sin omgivning. Och inget annat levande har så snabbt och effektivt som vi utrotat djurarter och ödelagt naturområden. Skälen till vår vårdslösa framfart på jorden handlar både om kortsiktig girighet men också om volym. Tänk att volym alltid är en viktig faktor i alla ekvationer... I takt med att vi blivit allt fler människor på jorden har också rovdriften av vår omgivning ökat kraftigt. Inte så konstigt då befolkningen på jorden kraftigt ökat sedan 1945. Befolkningsnivåerna låg länge rätt konstant men har särskilt sedan 1900-talet ökat exponentiellt (väldigt mycket). Främst på grund av att vi överlever fler sjukdomar och lever allt längre. Enkelt uttryckt är antalet människor på jorden klimatproblemet. Kan inte minnas att jag någonsin hört till exempel ledande miljöpartister säga det... Volymfrågan är i många stora sammanhang tabubelagd.
http://youtu.be/k1Ykpw6higc
http://youtu.be/9_9SutNmfFk
http://www.worldometers.info/se/

Hans Rosling använder sin enkla pedagogik för att försöka få människor, runt om i världen, att förstå hur antalet människor utvecklas framöver. Enligt honom växer vi med några miljarder till för att därefter plana ut... Vi får se hur det går. Några miljarder till innebär oundvikligen mer påfrestningar på vår planet. Alldeles oavsett våra tekniska framsteg kommer allt fler människor innebära fler som så länge det går vill ha allt som t ex medelsvensson har. Även den största optimisten borde inse att klimatutmaningen och miljöförstörelseutmaningen är gigantisk.

I december träffas återigen världens ledare för att försöka enas om åtgärder för att människans negativa klimatpåverkan ska minska. De träffas i Paris. Tror du att dom denna gång kommer överens om modeller som kan leda mot mer hållbara vägar framåt? Kineserna har ur sitt perspektiv insett att "ett barnspolicyn" blev fel. Men den initierades för att kineserna förstår att volymfrågan har betydelse. Är volymen av människor med på dagordningen i Parisförhandlingarna? Försök att föreställa dig hur förhandlingarna skulle gå om världens länder skulle försöka enas om befolkningskvoter som inte får överträdas......
http://klimatforhandling.se

Personligen har jag sedan några år landat i att politiken måste bli mer relevant och ägna sig åt mer offensiv problemlösning. Centerpartiets miljöpolitik har nu växlat in på den kloka vägen att göra miljöovänliga och hälsofarliga produkter dyrare och bättre alternativ billigare. Om hela EU följer Centerpartiets exempel, och struntar i lobbyisterna, så kan vi betydligt snabbare ställa om våra ekonomier mot mer hållbarhet. Det politiska engagemanget blir också mycket roligare. Tycker du att det är bra att vi straffar dåligt och uppmuntrar bra? Politikens uppgift är bland annat att definiera vad som är bra eller dåligt.
http://www.nytid.fi/2011/06/lonsam-miljoforstorelse/
http://youtu.be/kYEBZDgVnhg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar