tisdag 17 november 2015

Tuffa men motiverande

I mitten av 2014 fattade Uppsala kommun beslut om miljö och klimatmål i världsklass. De mycket ambitiösa målen var förankrade med de mycket viktiga samarbetspartner som ingår i det som kallas Klimatprotokollet. Där ingår bland annat de största arbetsgivarna i Uppsala som t ex GE, Vattenfall, Uppsala universitet, Uppsala läns landsting med flera. Samtliga Uppsalas partier var eniga i beslutet. Efter bara drygt ett år driver S, V och MP fram ett beslut om att de mycket ambitiösa målen ska bli ännu tuffare. Målsättningar ska vara tuffa men också motiverande. När man har mycket viktiga samarbetsparter för att uppnå målen borde det också vara självklart att förankra förändrade mål med dessa. Det har inte gjorts och det är både dumt och obegåvat. Visst kan målsättningar uppdateras efter en tid om till exempel ny teknologi gör det relevant och motiverat. I underlaget till stärkta målsättningar finns inga referenser till tekniska landvinningar som motiverar att målsättningarna redan ska anses kloka att revidera. Vad kan man säga? Plakatpolitik är ett bra namn. Suck!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsala-kommun-vassar-miljomalen-3979421.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar