lördag 28 november 2015

Sjuk, sjukare och sjukast

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Så är det, men samtidigt har ledare en avgörande betydelse för om kedjan håller ihop, hålls fräsch och klarar av att ständigt förnya sig för att klara sina uppdrag. De ledare som hänger med i omvärldsförändringar och som till exempel inser att nya landvinningar kopplade till det periodiska systemet och materialteknik kräver att kedjan helt kan behöva byta sammansättning för att klara en global och stenhård konkurrens.

Ledarskap är svårt. Därför är det inte så konstigt att många med ledaruppdrag inte har vad som krävs för att den verksamhet de ska leda utvecklas bra. Inom näringslivet tillsätts ledare på mandat från den eller de starkaste ägarna. Inom kooperationer tillsätts ledare ofta utifrån nepotism i olika former. Inom politiken tillsätts ofta ledare utifrån valberedningar som går partiledningarnas ärenden eller som representerar så olika partifalanger att mediokra kompromissförslag ofta blir partiledare. Det är inte så konstigt att näringslivet är i särklass bäst på att valla fram duktiga ledare jämfört med andra verksamhetsformer. Politiken skulle verkligen behöva kompetenta ledare. Särskilt nu när vi har väldigt komplexa och oroliga tider. Hur många av de politiska ledarna tror du skulle få komma till en slutintervju om ett tufft ledaruppdrag inom näringslivet? Ingen! Känner du till någon ledande broilerpolitiker som fått ett ledande operativt jobb, med finansiellt resultatansvar, inom näringslivet? De har inte de praktiska chefserfarenheter där de fått lära av misstag och fått visa hur de klarar att lösa svåra uppdrag genom och tillsammans med andra. Vi behöver akut dessa erfarenheter och egenskaper inom politiken. Försök att inte tro att jag talar i egna intressen! Försök istället bara reflektera över om jag har rätt i sak eller ej. Vad tycker du?

En ledare är någon varigenom energi strömmar! Känner du dig laddad när du ser och hör statsministern tala? Vad säger det om Sveriges största parti? Bland mängder av kommunalråd, landstingsråd och före detta ministrar kan dom inte hitta och enas om en som har goda förutsättningar att leda framgångsrikt. Inom näringslivet saknar vi helt förtroende för Löfvéns förmåga att leda Sverige klokt. Suck!
http://www.di.se/artiklar/2015/11/27/ledare-det-duger-inte-lofven/

Bostadsmarknaden
Vår svenska bostadsmarknad är full av strukturella problem. Och bostadspolitiken är full av ledaroförmåga att genomföra nödvändiga reformer. Regleringarna behöver luckras upp, konkurrensen stärkas, processerna för överklaganden ändras, former för fastighetsskatt beslutas om, ränteavdragen avvecklas, marknadsprissättning av hyreslägenheter accepteras o s v. Hur svårt kan det vara att förstå att det krävs tydliga och långsiktigt stabila reformer om bostadsbyggandet ska växla upp och matcha det behov som finns. I DagensSamhälle har dom gjort en sammanställning av var alla nya immigranter vill bo. De vill bo i våra städer, inte i kommuner med små samhällen. Tror du att det kommer kraftigt förenklade och minskade byggregler inom kort? Tror du det blir billigt och lätt att hitta hantverkare för att bygga bostäderna när efterfrågan är stor samtidigt som tillgången på yrkeskunniga och maskiner är begränsat? Bostadsmarknaden och dess politik fortsätter att vara sjuk, mycket sjuk. Ett exempel på hur sjukt denna marknad fungerar är när VD från Rikshem kommenterar att vissa hyresgäster inte klarar av hyreshöjningarna efter renovering säger: - Vi är medvetna om att ett antal personer drabbas av det här. Vi har i flera debatter framfört att det är viktigt att personer som drabbas av det här kan få hjälp från samhällets sida i form av till exempel bostadsbidrag, säger Rikshems VD. Suck! Det är självklart ohållbart att många, många fler ska få sina dyra hyreskostnader betalda av allt färre som antas stå för notan..... Bostadsbolagen bryr sig bara om att någon betalar de hyror de sätter.....
http://www.unt.se/uppland/uppsala/manga-har-inte-rad-att-bo-kvar-3969777.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/provokation-mot-hyresgasterna-3971191.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar