tisdag 1 augusti 2017

Världen utan olja

Kan vi leva utan olja och gas?
Billigt drivmedel har eldat på särskilt västvärldens enorma tillväxt under 1900- talet och gör det fortfarande. Även om vi för våra kommande generationers bästa skulle behöva minska beroendet av olja och gas mycket snabbare kommer det fortsatt ta lång tid innan de som kan slutar tjäna de pengar som går att tjäna på denna miljöförstöring och kortsiktiga nyttomaximering. Kan vi leva gott utan stor olje- och gaskonsumtion? Vår kände "oljeprofessor" i Uppsala kommuns äldrenämnd, Kjell Aleklett, tycks inte tro det. Jag tror det. Precis som vi upplever det digitala paradigmskiftet (stora förändringar i hur vi människor lever och verkar) sker parallellt ett paradigmskifte inom energiförsörjningen. Det är min övertygelse att när vi slipper att vara så beroende av olja och gas, som idag, kommer jorden bli mycket fredligare och miljövänligare. I alla tider har människan krigat om tillgång till effektiva energikällor och andra begränsade resurser. Tänk vad mycket bättre det blir när vi har solen, vinden och vattnet som i särklass största källor till energi på jorden. Tänk också på hur mycket pengar som istället kommer att kunna användas till de alternativa energislagen och mycket annat mycket bättre än olja och gas. Framtiden blir allt ljusare i takt med att vi får fossilfria energisystem : )
https://www.youtube.com/watch?v=hv6cqhJY1Gw
https://aleklett.wordpress.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsekonomi

Tesla släppte i dagarna sin folkbil. Aktiekursen dök men det finns i vart fall en analytiker som är lyrisk över Tesla modell 3. Han har säkert spekulerat i Teslaaktier. Personligen tycker jag att bilen är jättevacker. Herr Musk låter sin förmögenhet jobba för något gott, det gillar jag. Tesla model 3 går inte på olja!

Dagens kalkon
Ska alla ha rätt att byta namn? Är det inte rimligt att massmördare inte får byta namn så att de alltid kan förknippas med sina fruktansvärda brott? Jag tycker inte att de ska få byta namn. Särskilt inte Breivik!
https://www.svd.se/korsvennen-massmordare-ansoker-om-namnbyte

Dagens stjärna
Alla framgångsrika kvinnor som bidrar till att unga flickor kan få allt fler förebilder inom alla verksamhetsområden, inte minst inom affärslivet.
https://www.forbes.com/sites/luisakroll/2017/05/17/from-meg-whitman-to-taylor-swift-meet-the-60-richest-most-successful-self-made-women-in-america/#7ba705401139

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar