tisdag 8 augusti 2017

Försvara den personliga integriteten

Datalagringsdirektivet
Nästa år införs en datalagringslag inom EU som tar några viktiga steg mot att lagstiftarna bättre står på invånarnas sida. Det är bra även om jag fortfarande tror att allt för mycket kan kringgås genom att leverantörer kräver accept på användarvillkor som enbart en liten andel användare någonsin läser på. Villkor som hittills varit väldigt ensidigt till leverantörens fördel. Stärk den personliga integriteten ytterligare!
https://www.nytimes.com/2017/04/05/technology/online-ad-industry-self-reflection.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology&action=click&contentCollection=technology&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront

Personlig integritet
För mig är det fortfarande viktigt att lagstiftaren gör allt den kan för att försvara vår personliga integritet. I takt med all teknisk utveckling är det allt viktigare. Jag hoppas att allt fler människor engagerar sig i dessa viktiga frågor då de har så stor påverkan inte minst på vår demokrati.
https://www.nytimes.com/2017/04/05/technology/personaltech/vpn-internet-security.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology&action=click&contentCollection=technology&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront

Dagens kalkon
Google. Inom IBM, och inom Ericsson, fick jag lära mig att de globala företagen bland annat hade en viktig princip att vara en god "medlem" av varje samhälle man verkar inom. Då ska man bland annat betala rimlig skatt på de värden företagets tjänster skapar per marknad! Girigt och oacceptabelt att inte Google gör det.

Dagens stjärna
Sara Mohammad! Och hela TRIS-gänget är dagens stjärnor. De kämpar fantastiskt för alla människors rätt till frihet i Sverige. Framförallt kämpar Sara och TRIS gänget för att hederskulturen ska bort ifrån vårt samhälle. Det föråldrade beteendet har inget i vårt samhälle att göra! Vi måste tydligt stå upp mot liknande förtryckande och brottsliga kulturer! För många har varit allt för naiva, och rädda, för att entydigt stå upp för främst många flickor och kvinnor i våra utanförskapsområden.
http://www.expressen.se/ledare/hedersmord-maste-straffas-hardare-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar