lördag 3 oktober 2015

Naivist eller realist?

Fågel, fisk eller mitt emellan
Var finns den mest objektiva verklighetsbeskrivningen? Finns den i naivisternas beskrivningar? Finns den bland de främlingsrädda? Eller är det däremellan framförda av pragmatiska realister? Jag är säker på att de pragmatiska realisterna är mest klarsynta och har störst handlingsförmåga. Det behövs många sådana personligheter i ledande roller nu. Då kan vi klara av att kryssa fram mot säkert och behagligt vatten framöver.

SÄPO släppte nyligen information om att 115 terrorister återvänt efter att ha deltagit i strider i Syrien. Samtidigt ökar utmaningarna med att stötta flyktingar, ensamkommande barn och dess anhöriga på svenskt territorium. Nu krävs handlingskraft och politisk samling om vi vill att vårt generella välstånd ska kunna försvaras. Och för att vi kraftigt ska förbättra inkluderingen och integrationen av nya invånare. Jag vill att det generella välståndet försvaras. Jag vill också att lagstiftningar snabbare måste nutidsanpassas och reformer implementeras som bättre balanserar rättigheter med skyldigheter samt som ökar vår konkurrenskraft. Det brådskar! Och Alice Teodorescu är som vanligt ett stort debattljus i ett ofta naivt mörker.
http://m.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2852148-alice-teodoresco-total-forvirring-i-flyktingfragan?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect
https://bjornostbring.wordpress.com/2015/10/02/jag-ar-inte-opinionsforskare-men/
http://www.expressen.se/kultur/thomas-engstrom-farval-till-valfarden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar