måndag 26 oktober 2015

Förnekelsen

Svart eller vitt? Rätt eller fel?
Kan vi inte vara överens om att det är oklokt att betrakta världens alla utmaningar som tvärsäkert svarta eller vita? Vad är rätt och vad är fel? Rätt och fel är väl även det ett relativt begrepp eftersom det också beror på situationen och betraktarens synsätt? 


Vi vet att vetenskapliga fakta ständigt uppdateras och ibland förklaras felaktiga i takt med att vi lär nytt, men moraliskt och etiskt kan vi sannolikt enas om att rättsbegreppet är konstant. Även den mycket moraliskt och etiskt drivne kan säkerligen hamna i ett läge där den starka viljan att göra det rätta i ett enskilt fall får stå tillbaka för att helheten inte ska raseras, eller? 


Jag förvånas när jag hör vissa som fortfarande inte inser vilka påfrestningar på det generella välfärdssystemet som nuvarande folkvandringar innebär runt om i Sverige. Nästa års prognostiserade folkvandringssiffror från Migrationsverket är svindlande och förnekelsen av detta ohållbara hos vissa är makalös. Självklart ska vi hjälpa folk i nöd men stora tal bör inte underskattas! Vi har tyvärr visat att vi inte ens klarar av betydligt mindre antal flykting och anhöriginvandrade på ett framgångsrikt sätt. Vi har dessutom en kvarvarande stor skuld i att inte lyckas inkludera de många människor som lever i våra utanförskapsområden, områden som nu växer befolkningsmässigt i en rasande fart. Vi måste klara av att inkludera alla som fått rätten att vara här och som tror att dom ska få en fin möjlighet att starta om sitt liv i Sverige. De stora talens logik blir annars som en kärra som välter om den lastas för tungt. Att inse det är inte att vara främlingsfientlig. Att inse det och mana till förhållningssätt så att vi klarar av att rimligt bra integrera dem vi hjälper i Sverige är klokt, inte inhumant.


Vi behöver ständigt kunna tala om våra utmaningar och vrida och vända på olika vägval och dess tänkbara konsekvenser. Så fungerar en klok demokrati och en klok demokratisk process. Att bara acceptera svart eller vitt vid olika tidpunkter är en dum väg framåt. Så ensidigt dum är den svenska politiska debatten alltför ofta. Låt oss sätta stopp för det! Självklart ska den som är fuskare kallas fuskare och den som är rasist kallas rasist men långt ifrån alla som kallas dåliga saker är det. De får etiketter av sina politiska motståndare för att tystas eller för att motarbetas och sakliga argument tenderar ofta att saknas. Sannolikt blir den historiska domen över de ledande politiker som inte i tid vidtagit nödvändiga åtgärder hård. Om man är mycket mer närvarande i människors verkligheter så kan man tidigare och bättre vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Det märktes tydligt när Löfvén själv var och besökte Trelleborg  häromdagen och verkade inse situationens allvar. Ju senare man vidtar nödvändiga åtgärder desto svårare blir problem att lösa. Vi kan åter göra detta land till en plats där invånarna känner stor tillit till varandra och sina folkvalda, ett land där vi hjälps åt att ge alla mycket goda livsmöjligheter. Det går, och den positiva kraft som mångfald baserad på en gemensam värdegrund kan skapa är enorm! Är jag tjatig? Ja, och hur vi nu hanterar dessa migrations och integrationsfrågor påverkar hela vårt samhälle de kommande femtio åren! Därför är det relevant att försöka bidra till en mer hållbar väg framåt! 
http://www.di.se/artiklar/2015/10/25/ledare-andra-chansen/
http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-hamnade-sverige-i-dagens-krislage/
http://www.svd.se/europa-kommer-att-borja-falla-samman/om/flyktingkrisen-i-europa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar