fredag 9 oktober 2015

Känslors makt

Rationellt beslutsfattande
De allra flesta av oss människor styrs av känslor. Några av oss mer än andra. Personligen är jag en känslosam person. Samtidigt har jag så länge jag kan minnas alltid också försökt vara så kallat rationell. Det vill säga att försöka behärska känslorna och försöka hantera det som skapar känslorna utifrån tillgängliga fakta och egna målsättningar. Jag förväntar mig av ledande beslutsfattare att de klarar av att balansera känslor med rationellt beteende. Tyvärr tycks det rationella och jordnära beteendet saknas hos allt för många ledande beslutsfattare. Det är inte minst en farlig utveckling då en stor del av dagens "krigföring" handlar om att sprida felaktiga verklighetsbilder eller att förstora eller förminska problem via bl a filmer och sociala media.

Det är mötet med andra människor som jag tycker är det som gör livet rikt. Möten som bjuder på fantastiska chanser att lära mer och skapa relationer som bjuder på de känslor som gör livet spännande och meningsfullt. Varje människa bär på sin egen unika livsberättelse och ser på det vi kallar verkligheten på sitt unika sätt. Tänk vad lite vi vet om varandra. Och sannolikt har många av oss hemligheter och känslor som många av de runt oss inte känner till.
Film är oslagbart som kommunikationsmetod. Om du vill se ett bra exempel på filmens kraft, utsätta dig för starka känslor och bättre reflektera över hur du bemöter dina medmänniskor, titta på bifogad film!
https://m.youtube.com/watch?v=aycjKFnzjMQ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar