torsdag 8 oktober 2015

Kavla upp ärmarna

Centerpartiets lokala budget
Idag presenterade Centerpartiet i Uppsala sin skuggbudget. Huvudinriktningen i budgeten är att vi måste hushålla mycket bättre med våra resurser för att inte konsumera på våra barns bekostnad. Vi satsar också på stärkt närservice i hela kommunen genom förbättringar av basservicen i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Vi riktar också mer resurser till bättre inkludering och integration som gynnar till exempel alla våra barn och ungdomar i skolan. Därutöver satsar vi riktade resurser till äldreomsorgen för att bättre klara utmaningarna med en allt äldre befolkning.

Stora förändringar krävs för att kommunen ska klara en fortsatt tillväxt och serva krävande invånare. Reformer är nödvändiga och onödiga administrativa kostnader måste avvecklas. Uppsala kan mycket bättre och Centerpartiet gör nödvändiga prioriteringar som bland annat gör att Uppsala inte åter hamnar i en havererad ekonomi som då Uppsala energi tvingades säljas. Centerpartiet ställer inte upp på en politik som dumpar problem på kommande generationer och vi vill satsa för att nå en bättre framtid för våra invånare. Skattehöjningar är ingen lösning utan reformer bär mot en ljus framtid. Uppsala kan mycket bättre! Rösta på Centerpartiet om du också bryr dig om våra barns och äldres bästa. Vi behöver kavla upp ärmarna och göra allt smartare. Bland annat modern teknologi möjliggör en mycket effektivare kommun med högre servicegrad mot oss invånare.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/satsning-pa-integration-i-krisbudget-3916477.aspx
http://www.di.se/artiklar/2015/10/8/skattechock-hotar-i-kommunerna/
http://www.svd.se/kommuner-varnar-for-skattechock


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar