torsdag 22 oktober 2015

Kan tomten hjälpa oss?

Den svenska modellen är döende
Även i Sverige börjar vi nu få löpande opinionsundersökningar som i USA. Det är underhållning och tyckare kan tycka till om mätningarna och vissa blir glada och andra ledsna över resultaten. Gång efter gång har dock politiska opinionsmätningar strax innan val inte återspeglats i skarpa lägen, det vill säga i allmänna val. I den senaste mätningen tycks KD rikligt belönas av borgerliga väljare för att Decemberöverenskommelsen fallit. Centerpartiet fortsätter mot dubbla opinionssiffror, det är positivt! Vi får se hur det går på riktigt efter nästa val. I min värld kräver nuläget en samlingsregering eller en ensam S regering som kompromissar mot mitten NU!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21623399.abHelt klart är att landets kommun- och nationenspolitiker har en helt ny verklighet att förhålla sig till! Och det har gått fort att hamna i detta svåra läge. Underkänt är ett ord i underkant för att uttrycka oförmågan att leda Sverige stabilt. Hade integrationsarbetet skötts mycket bättre, och nödvändiga reformer genomförts i tid, hade läget inte varit lika allvarligt som nu. Prognosmakande är svårt och variationerna mellan dem som försöker sig på det är stora. Jag anklagades för ett år sedan när jag prognostiserade runt 500.000 flykting, ensamkommande och anhöriginvandrade de kommande fem åren. Jag blev påhoppad av några på UNT som starkt ifrågasatte min prognos. Då fanns möjligheter att bättre hantera det vi bara reagerar på idag. Och allt annat lika talar vi inte längre om "bara" 500.000 de kommande åren utan många många fler! Jag hade med andra ord kraftigt underskattat volymerna som av UNT ansågs höga. Redan nu krävs nya politiska program för alla partier som hållbart vill förhålla sig till en helt ny verklighet!


Tomten kommer inte att komma med positiva lösningspaket. De paketen måste snabbt kompromissas fram av riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag. Vi kommunpolitiker påverkar inte volymfrågan. Hur tror du att det går med skolresultaten framöver? Hur tror du att våra utsatta bostadsområden utvecklas framöver? Hur tror du arbetslösheten utvecklas framöver? Hur tror du att bostadsbristen utvecklas framöver? Det är synd att så få av våra folkrepresentanter tycks se tydliga mönster och samband tidigt. Priset för att korrigera dessa misstag och senfärdighet blir väldigt högt. I en hög fart faller den generella välfärdsmodellen samman. Samtidigt kan vi fortfarande kraftigt förbättra integrationen och göra denna folkvandring till något positivt. Då krävs det ledarskap som tyvärr saknas. Då krävs att vi tydligt står upp för vår värdegrund. Nu och flera år framåt krävs de mest kompetenta ledarna som politiken behövts på massor av år! Nu krävs ledare som kan lösa problem och som kan förstärka möjligheter. Nu krävs ledare som inte påstår att det finns enkla lösningar. För varje timme som går utan att Sverige och våra kommunen leds bättre kommer extrema krafter växa sig allt starkare. Sverige och Uppsala kan mycket bättre än nu! Kanske skulle ett nyval vara rätt där vi får direktvälja kloka och erfarna personer att leda oss.....
http://www.expressen.se/debatt/signalpolitik-och-handling-spelar-roll/
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/kraftigt-hojd-flyktingprognos/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar