fredag 23 oktober 2015

Allt är förutbestämt..

Redan idag är det möjligt att DNA-testa dig och därigenom spåra ditt ursprung långt tillbaka i tiden. Du kan också få en god uppfattning om alla eventuella sjukdomar du bär på. Om du har råd eller billigt skulle erbjudas möjligheten att ta reda på din kropps utvecklingsplaner, skulle du ta chansen? Eller ska livet ha sin gång trots att tekniken mer och mer kan förebygga t ex ohälsa? Ur ett mänskligt och samhällskostnadsperspektiv är det sannolikt billigare med förebyggande kostnader än kostnader för att försöka lösa problemen när de inträffar. Inom 10-20 år så kanske vi alla väljer att våga ta reda på vad vi bär på för sjukdomsanlag om kostnaden för det är rimlig. Vad tror du?

Är livets gång förutbestämd?
Så kan det väl inte vara? Då spelar ju inga egna val någon roll. Eller valen är redan givna. Är det möjligt att allt som händer redan är förprogrammerat? Även att vi runt hörnet innan en sjukdom startar kan stoppa sjukdomen?

Men det kanske är så! "Quantum theory" inom fysiken ligger farligt nära att konkludera den slutsatsen. Einstein kom 1964 en bit även inom detta perspektiv på världsalltet.

"There remains, alas, one hitch that could explain all these counterintuitive findings. Just maybe, every single event that will ever be, from experimenters’ choices of the means of measurement to the choice of article you will read next, were all predetermined at the universe’s birth, and all these experiments are playing out just as predetermined. That, however, is one for the metaphysicists."

Du som gillar att försöka förstå verkligheten och som gillar även svåra tankemönster kan med fördel ta del av bifogad artikel om allt och dess början och slut. Är livet kanske blott en illusion?
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21676733-one-weirdest-bits-physics-proved-beyond-doubt-almost-hidden-no-more


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar