tisdag 27 oktober 2015

Nya krafter

En ny värld med nya möjligheter
Varje dag representerar en ny möjlighet. Möjligheterna i dagens värld är enorma för den som har idéer, ambitioner och är beredd att arbeta hårt. Aldrig tidigare har världen varit så tillgänglig som nu genom den kraft som Internet och vår mobila tillvaro representerar. Visst är det fantastiskt. Som alltid har också nya idéer som samlat kraft förändrat människors tillvaro. Ofta till det bättre. Särskilt framgångsrika är människor och samhällen som vågar ompröva gamla sätt att tillfredställa våra mänskliga basbehov. Nya affärsmodeller och smarta sätt att utnyttja de ständigt utvecklade tekniska möjligheterna förändrar ständigt hur våra liv levs.USA är fortfarande det land där kreativiteten och affärskraften är som starkast. Den amerikanska kulturen skapar i grunden den kraften. Jantelagen existerar inte i USA. Nästan alla amerikaner jag lärt känna och träffat genom åren gläds åt andra människors framgångar. Självklart är det samtidigt en mycket konkurrensutsatt tillvaro för de människor och företag som försöker förverkliga sina drömmar. Den som har vill inte förlora något till någon annan. Samtidigt förstelnar många etablerade verksamheter och klarar inte av att snabbt anpassa sig till en ny verklighet.


I vår ständigt förändrade värld är det allt lättare för nya aktörer att på allvar utmana gamla stela spelare. Samtidigt tycks världens rikaste bli allt rikare då de också ofta sprider sina risker och bidrar till finansiering av nya affärssatsningar. Det institutionella ägandet ökar stadigt i förhållande till det enskilda ägandet på aktiemarknaden. Men hur spridd är makten över de institutioner som äger allt mer av jordens tillgångar? Vissa hävdar att maktkoncentrationen i praktiken idag är lika stor som på medeltiden.
Främst i USA ser vi hur nya affärsidéer som förändrar världen växer fram. I USA och runt om i världen ställs nu allt fler frågor kring hur många av dessa idéer utvecklas, ägs och styrs. UBER är ett exempel på affärsmodell som rör om ordentligt i världsgrytan. Som vanligt ligger lagstiftaren alltid många steg bakom de företagsamma.I USA finns gott om riskvilligt kapital. Bara i Kalifornien vill jag minnas att över 50% av världens riskkapital styrs. Riskkapital är nödvändigt för att nya idéer ska ges en ordentlig chans och för att bra idéer, som sällan krigar ensamma på marknaden, ska bli nya framgångsrika företag. I Sverige behöver vi komma på nya sätt att få fram mycket mer riskkapital för våra människors idéer och drömmar. Riskkapital som också gärna har en känsla för att olika delar av och hela Sverige ska utvecklas positivt för sina invånare. Har du några idéer om hur vi förbättrar tillgången till svenskt riskkapital? Och då menar jag riktigt riskkapital, inte enbart tillväxtkapital.
http://www.economist.com/news/briefing/21676760-americas-startups-are-changing-what-it-means-own-company-reinventing-deal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar