söndag 11 oktober 2015

En ambition om framtiden

Politik är att vilja
Att ha ambitioner är att vilja något. Världen är ett fantastiskt smörgåsbord fullt av möjligheter för ambitiösa människor. I samhällen som de västerländska är det möjligt för alla att testa sina vingar och försöka förverkliga idéer och ambitioner utifrån egen upplevd förmåga. Vi begränsas inte av att vi inte är födda in i en familj som badar i pengar och användbara kontakter. Den som vill och som är beredd att satsa massor av tid på att försöka uppnå sina ambitioner kan utan tvekan klara av det. Visst är det fantastiskt! Så har det sannerligen inte varit under särskilt lång tid under vår mänskliga historia. Många saknar fortfarande denna underbara jordmån för maximal blomning under en individuell livsresa. Grattis! Du är en av de priviligierade.

Som politiker ser jag som min främsta uppgift att leda Uppsalas invånare mot en framtid som fortsätter att erbjuda massor av individuella möjligheter. Samtidigt som vi säkrar en social stabilitet genom en ok lägsta levnadsnivå för alla Uppsalabor. För att vi ska lyckas är det viktigt med en tydlig framtidsvision för närsamhället och symboler som kan samla invånarna trots alla individuella olikheter. Det politiska ledarskapet måste också våga vara väldigt tydligt med att rättigheter också måste matchas mot individuella skyldigheter. Lagframgång byggs inte ensidigt på rättigheter utan måste också tydligt matchas mot skyldigheter. Som Uppsalabo får du många rättigheter men du förväntas oxå bidra i vårt välståndsbygge och har skyldigheter för att vi ska lyckas. Jing/Jang. Särskilt tycker jag det är politikernas skyldighet att ta i de stora och svåra frågorna. Vi ska våga göra det som folkrepresentanter! Annars behövs inte politiker. Med dagens informationsteknologi kan invånarna lätt inkluderas i de enkla frågorna som till exempel: vill du för en miljon kronor ha diktaturskonst i vårt offentliga rum? Ja eller nej. De svåra frågorna som till exempel om hur nya Uppsalabor, och Uppsalabor som länge levt i utanförskap, bättre ska inkluderas och bidra i välståndsbygget kräver mer än att tycka JA eller NEJ. Politikerna, folkets företrädare, ska öppet och respektfullt debattera bästa vägval främst kopplat till de stora frågorna. Politiker ska använda både hjärta och hjärna vid beslutsfattande genom att ta del av relevanta fakta och vetenskap. Det är de stora frågorna och deras lösningar som skapar infrastrukturen för alla viktiga men betydligt enklare vardagsfrågor.

Jag kommer alltid att känna mig som en Ericsson och IBMare. Två företagskulturer och företag som skapar värde runt hela världen och som erbjuder infrastrukturer som gör jorden till en bättre och mer spännande plats. Två globala företag som fattar att vi människor i grunden är väldigt lika varandra, att våra olikheter är en skatt men också att en gemensam värdegrund och tydliga målsättningar är av avgörande betydelse för att framgång ska skapas av många människor med väldigt olika bakgrunder. Uppsala och Sverige behöver ledas mer visionärt och vi behöver politiska ledare som förstår hur vi framgångsrikt måste jobba med integrationen och inkluderingen i ett geografiskt perspektiv. Uppsala är en plats med människor som har väldigt olika bakgrunder. Uppsalas och Sveriges politiker har inget annat uppdrag än att maximera nyttan för de människor som geografiskt är röstunderlaget vi företräder. Är det svårt att förstå?

Trots att mitt inlägg är långt tycker jag att du även ska läsa Alice Teodorescus och Hjörnes bifogade artiklar. Det är två viktiga debattinlägg. De höjer blicken och sätter fokus på det viktigaste. Du kan inte lösa problem på ett framgångsrikt sätt om du inte vet eller är tydlig med vad du försöker åstadkomma. Sverige har på flera fronter stora problem. Politikens uppgift är att förändra det som måste förändras för att lösa problem och förstärka möjligheter. Även bland politiker finns olika förmåga att bidra till om vi lyckas eller ej! Det är dags för fler att använda möjligheten att kryssa de enskilda politiker man tror bäst kan bidra till att vi alla får en bättre framtid. Politiken ska säkra samhällsinfrastrukturen som jämlikt frigör alla människors möjligheter att blomma ut i sin fulla potential. Politiken är infrastrukturen för frihet och välstånd när den gör det den ska.

Ericsson jobbar med att säkra teknisk infrastruktur som frigör och berikar mänskligheten och enskilda människor. Det är stort! Ericsson säljer inte läsk som bryter ner oss om vi konsumerar det oftare än ibland. Ericsson möjliggör "The Networked Society - a Society in which every person and every Industry is empowered to reach their full potential." Visst förstår du att jag är en stolt Ericssonare. Jag har varit bidragande till Ericssons framgångar att skapa dessa fantastiska möjligheter för alla. Nu arbetar jag med att försvara och utveckla det generella välfärdssamhället i Uppsala och Sverige. I det samhället är "every person empowered to reach her full potential"! Gambatte! Uppsala och Sverige kan mycket bättre än nu! Mycket bättre! Hör gärna av dig till mig om du vill hjälpa till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar