fredag 23 januari 2015

Kraftiga svängningar

Sent ska syndarna vakna...
Det är nu sex månader sedan som Centerpartiet i Uppsala tydligt presenterade några av alla förslag vi har för att kraftigt förbättra en misslyckad integrationspolitik. Lika säkert som amen i kyrkan hoppade olika partiföreträdare och UNTs ledarsida på C i Uppsala och anklagade en politik för förbättringar som leder mot snabbare integration, och garanterat en bättre social hållbarhet, för "att fiska i grumligt vatten". Som vanligt är debattklimatet dåligt när det handlar om svåra och känsliga frågor. Det är bedrövligt att debattklimatet är så dåligt kopplat till de viktigaste samhällsutmaningarna. Det är framförallt runt de stora samhällsutmaningarna som vi verkligen behöver stöta och blöta förslag och perspektiv för att till sist förhoppningsvis i god demokratisk anda landa i en rimlig kompromiss. Ett halvår efter C Uppsalas presentationer har nu KD, M och FP börjat röra på sig. Framförallt KD vågar lyfta problemställningar och föreslå förbättringsförslag. UNTs ledare var inte sen att kraftigt även kritisera KDs ansvarstagande väg framåt med att försöka förbättra något som havererat dvs svensk migrations och integrationspolitik. Och nu skriver t o m UNTs ledare en positiv artikel om att nästan alla Allianspartier vågar komma med förslag på förbättringar. T o M FP som lokalt hade en så hög svansföring när C lokalt presenterade några av alla våra förbättringsförslag. Sent ska syndarna vakna. Allt för länge låstes förbättringsmöjligheterna fast genom den felaktiga kopplingen till Miljöpartiets naiva politik. Bra! Äntligen kan det bli konstruktiva debatter. Och vi som vill ta ansvar för våra kommuner och riket kan strunta i de ständigt missriktade påhoppen om "invandrarfientlighet" så fort man försöker vara konstruktiv genom förslag som 1) behöver presenteras 2) debatteras 3) kanske i någon form kan få politisk majoritet. Det finns invandrar och främlingsfientliga. De är lätta att identifiera. De tar helt andra ingångar in i problemformulerandet än vad t ex någon med en socialliberal ideologisk grund gör. Äntligen!
http://www.unt.se/asikt/ledare/valkommet-initiativ-av-oppositionen-3564911.aspx

Folkrepresentanter...
Hela idén med vår demokrati är att man ska företräda sina väljare och medlemsviljan uttryckt i politiska program. Det är ingen skillnad inom näringslivet. En styrelse väljs av bolagsstämman. Bolagsägarna styr bolagsstämman. Det en majoritet av ägarna, eller den som röstmässigt ändå klarar av att styra (minoritetsstyre), som sätter bolagets dagordning och som VD ska verkställa. VD är inte fri att göra som hen vill kopplat till de större frågorna utan godkännande från styrelsen. Det är M a o väldigt viktigt att ständigt föra en dialog med ägarna (folket och medlemmarna) för att göra rätt saker.  Det är inte den enskilde politikerns egna agenda som gäller även om hen kan ha möjligheten att påverka agendan mer eller mindre mycket! Denna självklarhet tycks inte så självklar för alla....

I Novus senaste opinionsmätning kan vi konstatera att MP, C och FP tillsammans får stöd av 16,5% av väljarkåren. Exakt lika mycket som stödet som SD enskilt får i samma mätning. MP, C och FP får samtliga sämre opinionssiffror i mätningen än i valet 2014. Och då var valet 2014 för dessa partier ett av de sämsta på många, många val. Hur tolkar man bäst de samlade problem som MP, FP och C tycks ha? Och SD tycks ju klara sig lysande utan Jimmy Åkesson som tidigare ansågs vara avgörande för partiets framgångar....
http://www.novus.se/nyheter/2015/tv4novus-vaeljarbarometer-22-januari-2015.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar