lördag 24 januari 2015

Ansvarsfull exploatering

Rovdrift
Hörde på nyheterna att gruvexploateringsbolaget Northland resources gått oansvarigt fram kopplat till en exploatering i Norrland. Deras borrningar hade sänkt grundvattennivån med över 16 meter när tillståndet enbart medgav en sänkning med några centimeter. Det R viktigt att ta miljöfrågorna och exploateringsfrågor på största allvar. Konsekvenserna kopplat till oansvarig rovdrift kan bli mycket kostsamma både på kort och lång sikt för det lokala samhället. Detta exempel är ytterligare ett exempel på hur kortsiktighet oftast är negativt. Och jag är mer benägen att hålla med många av mina Norrländska partikamrater om att större krav ska ställas vid liknande exploatering och det är rimligt med en lokal avgift som tillfaller närsamhällen som till viss del bl a kan användas för att bekosta nödvändiga förbättringsåtgärder när exploateringsprojekt går fel. Tycker du att lokalsamhällena ska få ta ut liknande avgifter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar