torsdag 8 januari 2015

Är lojalitet viktigt?


Ett rovdjur?
Är lojalitet viktigt? Vad innebär lojalitet? Kan man vara lojal mot fler än en ”herre”? Lojalitet är viktigt. Lojalitet handlar om att ha väldigt klart för sig vem och vilka man stöttar när det uppstår intressekonflikter. Och sedan människan började kommunicera på ett intelligent sätt har lojaliteter ständigt prövats och priset för illojalitet har oftast varit väldigt högt. Många människor blandar ihop lojalitet med underkastelse. Många maktmänniskor genom vår mänskliga historia har använt lojalitetsbegreppet för att få människor att underkasta sig. Och nästan alltid har metoden för underkastelse varit rädsla och/eller riklig belöning. Sällan, mycket sällan, har lojaliteten byggts upp av självklar respekt och kärlek till en person eller ett koncept. Organiserad brottslighet, komunistiska regimer, fanatiska religiösa grupperingar men även många affärsimperium styrda av familjer är uppbyggda med starka krav på lojalitet och där just rädsla och möjligheten till riklig belöning för lojaliteten är metoden som ofta får systemen att fungera. Dessa system har alltid funnits, och de kommer alltid att finnas. De speglar bara människans grundläggande beteendemönster och utnyttjas maximalt av dem som försöker styra liknande starka lojalitetssystem. Även den svenska staten använde sig av dessa styrmekanismer långt in på 1900-talet. Men inte längre.  Om djuren kan gruppera in oss bland andra levande varelser tror jag att de skulle gruppera in oss blandrovdjuren, vad tror du?

Statusmarkörer
Under lång tid var det familje- och grupptillhörighet som avgjorde våra enskilda välfärdsmöjligheter under våra mänskaliga liv. I västvärlden tog sedan kunskap, erfarenhet  och meritokratin över och gjorde det möjligt för många som kom från ”fel” familj att med egen ambition skapa ett högt välstånd för sig och sina. Status fick man kopplat till sin prestationsförmåga inom sitt kunskapsområde och titlar. Och kunskapen bjöd och bjuder på möjligheter och respekt inom väldigt många områden. Idag sägs respekten i västvärlden helt vara kopplad till hur mycket pengar en person har. Om det är så att många i västvärlden hamnat i ett sådant statustänkande är västvärldens storhetstid garanterat över. Respekt bör aldrig ges för annat än kunskap, erfarenhet, prestationsförmåga och förhållningssätt. I väst har den offentliga sektorn i form av kommuner, landsting och stater tagit över klanens tidigare roll. Men så är det inte 2015 i väldigt många delar av världen! Det är viktigt att förstå om integrationsarbetet ska förbättras och lokal lojalitet ska kunna byggas, om det nu anses värdefullt.

Klansamhällen
Det finns gott om klansamhällen i världen. En klan är en samling människor till vilken man föds in i. En grupp med en egen gruppidentitet, egna regler och egna överhuvuden. I många klansamhällen använder man sig av samma ledarprincip som i gamla Sverige där kungen valdes vid ting och inte ärvdes. Afghanistan och Somalia är exempel på länder med starka klankulturer. Lojaliteten är mot klanen och klanledningen och inget annat. Nyligen var jag gästtalare på ett stort möte med invandrade afghaner. En fantastisk samling människor med en fascinerande kultur och fantastiskt vackra folkdräkter. Jag talade om mycket och bl a om skillnaden mellan det svenska samhället och klansamhället. Det var frustrerande att konstatera att många som talade med mig efter mötet tydligt redogjorde för att de aldrig tidigare hört någon svensk så tydligt tala om dessa stora och fundamentalt viktiga samhällsskillnader. Om vi vill att nysvenskar med klanbakgrund ska känna sig riktigt välkomna i Sverige och att deras lojalitet ska inkludera t ex Uppsalas bästa, då måste de i grunden förstå skillnaderna mellan våra system. Det är enorma skillnader. Och jag anser att det är nödvändigt att dessa skillnader reds ut både för att de ska inkluderas bättre in i vårt gemensamma samhälle men också för att jag vill att deras lojalitet främst ska finnas där de nu fått en fristat och en chans att bygga ett nytt och tryggare liv. Annars utvecklas inte närsamhället så som jag tror är bäst för alla, i vårt gemensamma närsamhälle. Vad tycker du? Är lojalitet viktigt? Hur skapas lojalitet till ett närsamhälle eller en nation med människor från olika sociala grupper och ifrån alla jordens olika hörn? Eller är det bara en naiv förhoppning att det går?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar