torsdag 29 januari 2015

Katten på råttan

Domino
Har du spelat domino? Känner du till berättelsen om "pojken som inte ville gå till skolan"? En kort management summery är att ett drag på ett ställe tenderar att leda till följdverkningar på andra ställen. Ingenting, nästan..., lever i vakuum.
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Butterfly_effect.html
Ett stort problem i dagens värld är att väldigt få, om några, människor klarar av att rimligt "rätt" navigera i den komplexa värld vi idag lever i. Den tidigare "enkla" och greppbara världen finns inte längre. Avancerade och globala finansiella instrument i kombination med Internets enorma källa av data och tyckande gör det svårare än någonsin att navigera mot framgång. Eller att bara undvika stora problem.

Penningtryckeri
Aldrig tidigare har pengar tryckts som nu. Samtidigt har aldrig så mycket låtsaspengar funnits som nu. Och trots det har vi ingen inflation utan det mycket låga oljepriset leder oss nu in i deflation.... Vad händer då?...
http://www.economist.com/news/europe/21640360-tensions-are-rising-between-germany-and-european-central-bank-berlin-v-frankfurt

Parker och rekreation
Matlagning och shopping i olika former har tidigare toppat tittarsiffrorna i USA. Nu är det en serie som tar sin utgångspunkt i parker och rekreationens betydelse för oss människor. Vad indikerar det? Helt klart är att de flesta partier förutom Centerpartiet i Uppsala har förstått att det är väldigt viktigt att vårda, värna och utveckla våra storstäders gröna rekreationsområden!
http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/2015/01/parks-and-recreation-final-season-best-on-tv

Hållbarhet
Jag är inte förvånad. Nu rankas migrations och integrationsfrågorna som näst viktigast bland svenskarna. Att de skulle bli så förstår alla som är ute och pratar med invånarna. Vi svenskar vill fortsätta att vara generösa och medmänskliga men för att det ska vara långsiktigt hållbart måste vi klara av att mycket bättre inkludera och integrera dem som redan är en del av vårt närsamhälle. Hur svårt kan det vara? Det viktigaste nu är att de seriösa partierna snabbt låser in sig och förhandlar fram en bred politisk åtgärdsplan! Enskilda partiutspel hjälper inte. Och Decemberöverenskommelsen riskerar att handlingsförlama detta viktiga förbättringsbehov eftersom MPs extremt naiva politik sannolikt stoppar S från att ta det ansvar jag är säker på att de vill ta. Är nyval den enda möjliga vägen framåt?
http://www.dn.se/nyheter/politik/valjarna-bara-skolan-viktigare-an-integrationen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar