söndag 13 juni 2010

Vem kokar godast soppa?

Inget parti i Sverige har egen majoritet. Inget parti i Uppsala har egen majoritet! Tack och lov! Det är långsiktigt en mycket säkrare vandring mot framtiden om demokratin fungerar och där många olika tolkningar av verkligheten (fler partier) får stötas och blötas för att bestämma gemensamma vägar mot det okända, mot framtiden. I det ljuset är det beklagligt att samarbetet över blockgänserna tillåts bli synonymt med att skillnaderna mellan partier inte görs synliga för väljarna. Huvudargumentet för att agera på det sättet sägs vara att det krävs för att inte medborgarna skall tappa förtroendet för t ex Alliansen som ett regeringsdugligt alternativ. Jag tycker att det är att grovt undervärdera medborgarna. Jag tycker att vi istället skall ha transparanta/öppna debatter även inom blocken så att medborgarna får en förståelse för hur politiska förhandlingar går till i praktiken. Varför göra det till något "hemligt"? Det är enkelt och jag tror att de allra flesta medborgarna skulle uppskatta att förstå skillnaderna mellan partierna. Varför ha olika partier om det är lika? Är skälet till att inte partierna slås samman då enbart egoistiska dvs ledningarnas oförmåga att eventuellt lägga ner sin egen position. Nej, jag hävdar att det finns STORA skillnader mellan de olika partierna och då även inom t ex Alliansen. Centerpartiets paradgrenar är den pragmatiska miljömedvetenheten, insikten om att det är våra småföretagare som utgör basen för vårt välstånd och en djup misstro mot centraliserade system. Tänk efter själv! Är det en stor skillnad mellan några som tycker att allt skall styras av några långt bort eller de som tycker att besluten skall vara så nära den som berörs som möjligt? Är det stor skillnad mellan den som tycker att miljöfrågorna måste tas på allvar samtidigt som man vill bidra till en tillväxtorienterad ekonomi mot den som tycker att miljöfrågor mest är problem och det ordnar sig alltid? Är det skillnad mellan de som vill förenkla för småföretagen medan andra vurmar för de stora internationella företagen? Om debatten inom t ex Alliansen enbart förs mellan slutna väggar kommer definitivt de små partierna att dö. Det kan nog många leva med. Det som är helt oacceptabelt, om man gillar demokratin, med en sådan form för politiken är att medborgarna blir ännu mindre intresserade av politik. Det har inte demokratin råd med. Betänk alla miljarder som politiker bestämmer över! Det kräver att den demokratiska processen är transaparant/helt öppen! Varför är det så farligt? Då skulle t ex en hel del miljöpartister inse att Centerpartiet är mer rätt för dem trots att de inser att Centerpartiets röst inte alltid vinner gehör bland de övriga i det lag man valt att spela med. Tänk dig att både SverigeDemokrater och Pirater kommer in i Uppsala kommunfullmäktige till hösten. Då kanske det krävs helt nya lag för att Uppsala skall kunna regeras utan att det leder till fullständig katastrof för våra behövande invånare och för vår gemensamma ekonomi. Förstår du vad jag försöker säga? Om jag får ge dig några tips tycker jag att du skall studera de olika partiernas ideologier, deras särdrag och utifrån det bestämma vilket lag du tror är bäst att utforma en bra morgondag. I det stora hela har i vart fall Alliansens partier en lika politik kopplat till vård, omsorg och skola. Du hittar de stora skillnaderna i den ideologiska basen och inom olika nischfrågor. Centerpartiets nischfrågor är företagsamheten, en hållbar miljöutveckling och en tro på decentraliserade system. Jag tycker att Centerpartiets partisoppa är godast för att även våra barn skall få en bra morgondag. Vems fel är det att inte fler svenskar och Uppsalabor ser det? Vi tycker fortsatt inte om kärnkraft, men vi inser att tillväxten inte klarar av en snabb omställning utan kärnkraften och kräver då investeringar i andra fossilfria energisystem. Vi tycker fortsatt inte om inskränkningar i den personliga integriteten, men vi inser att andra Allians´partier tycker att det är en regeringsfråga och kompromissar därför fram ett stöd trots att stora delar av partiet är helt mot liknande uppgörelser. I en demokrati kan 51% vinna mot 49% om det endast krävs enkel majoritet! Du har väl inte glömt bort att det är så det fungerar. Tycker du att det skall fungera på något annat sätt? Kommunister brukar ju tro på upplysta despoter. Jag tror inte de finns. Inte ens i Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar