söndag 27 juni 2010

Vad skiljer i vårdfrågor?

Nu har jag läst ett antal artiklar i olika tidningar och inte minst några olika politikers bloggar som handlat om vår sjukvård. För mig förefaller det som om det råder antingen gnällambition eller försvarambition istället för den naturliga utvecklingsambitionen. Varför tycks de som har makten, ofta idag Alliansen, ha problem med att erkänna brister men samtidigt berätta vad mycket bra de har bidragit med att skapa hittills? Varför tycks det omöjligt för oppositionen att erkänna att många saker inom vår vård och vår omsorg blivit bättre de senaste åren? Är inte politikernas uppgift att se till så att vi medborgare får bästa möjliga vård för så lite skattepengar som möjligt? Dvs en effektiv vård! I min värld känns det självklart. Det verkar dock inte så självklart. Det borde vara så att vi oavsett politisk tillhörighet kan enas om att vi skall erbjuda en bra grundvård för alla. Att vi skall ge alla i behov av en diagnos densamma så snabbt som möjligt. Att alla som är i behov av vård skall få den så snabbt och med en så hög kvalitet som möjligt. Är det så svårt att vara ense om så självklara saker? Jag tycker att det är hög tid att alla aktiva politiker talar ur skägget och talar om vad det är som gnäbbet verkligen handlar om. Det måste vara om man tror att konkurrensutsättning är positivt för oss skattebetalare eller ej! Låt det bli tydligare att det är en viktig politisk skillnad och låt då argumentationen vara tydlig för och mot konkurrensens följder. Då blir det rimligt enkelt för väljare att förstå skillnaderna istället för en massa "tycka synd om speciella fall" som används som politisk metod. Det är en oansvarig politisk debattmetod att lyfta fram särskilda fall. Fall som ofta saknar någon liknande och fall där inte sällan det är enskilda tjänstemän som visat dåligt omdöme i handläggningen av ett specifikt ärende, inte att den politiska viljan eller lagstiftningen styrt åt det hållet. Låt vårddebatten handla om konkurrens eller inte konkurrens och i samma debatt tycker jag att vi skall debattera hur vi säkerställer den kvalitet vi vill betala för oavsett vem som levererar våra skattefinansierade tjänster! Hur svårt kan det vara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar