måndag 14 juni 2010

Dåligt ledarskap

Visst är det anmärkningsvärt att en så skolad politiker som Sahlin har så stora ledarskapsbrister! Kanske är det hon som bäst av alla visar att träning inte alltid räcker, det krävs mer än så för att bli en lyckad ledare. Till skillnad från många borgerliga politiker har sossarnas yrkespolitiker oftast haft goda chanser att träna chefs och ledarskap i sina roller som minstrar för olika departement. En av de som fått dessa möjligheter mer än någon annan är Sahlin. Trots det ser vi nu tydligt resultatet. Inte godkänt. Det är t o m anmärkningsvärt att svenska folket i dagens publicerade undersökning i princip ger henne underkänt. Det inkluderar de som säger sig vara sossar. I dagens DN kan man läsa en debattartikel av vänsterkartellens så kallade ledare (en kommunist, två med så kallat delat ledarskap och en vilsen så kallad lagledare). Jobben är i fokus. Bra att det inser att jobben är den viktigaste frågan även denna gång. Bra att de inser att det är just småföretagandet och entreprenörskapet som är avgörande för om det skall finnas något utrymme för pengar till skola, vård och omsorg. Det är dock intressant att insikten om jobbens betydelse för allt annat följs upp med sex punkter som inte börjar med jobben......... Det startas med miljöpartiets klimatomställningssatsningar. Det startas med att peka ut en energiförsörjningsplan som fullständigt saknar trovärdighet. Faktum är att Sverige inte klarar sig utan en god tillgång till rimligt billig energi. Hur skall det säkras utan fossila bränslen samtidigt som kärnkraften skall avvecklas (helst igår)? Jag gillar inte kärnkraft men inser att vårt välstånd behöver många fler år för omställning innan vi förhoppningsvis klarar oss utan kärnkraftsenergi alternativt att kärnkraftsenergin blivit väldigt mycket säkrare och halveringstiden av kärnavfall kraftigt minskat. Sverige måste ha en trovärdig energiförsörjning för jobben. Sverige måste satsa mer på att göra landets befolkning mer företagsamt och hindren för företagande färre. Sverige måste ge alla yngre, nyinvandrade eller andra mer utsatta grupper på arbetsmarknaden en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Det är hög tid att införa Invånartjänst! Med Invånartjänst och en ödmjukare Maud Olofsson som stadsminister kommer Sverige att gå en ny storhetstid till mötes ; ).     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar