onsdag 16 juni 2010

Lånecirkus, girigbukar och vem är ansvarig?

Europas situation ser allt mörkare ut! Efter första och andra världskrigets interna Europeiska maktstrider fick vi lämna ifrån oss världens ledartröja till USA. Femtio år senare har vi undvikit större krig, EU samarbetet strävar mot att göra våra ekonomier enklare för Europeiskt samarbete, USA har, som Truman varnade för, tillåtit sin krigsindusti växa sig allt för stor och bl a därför fått ett ekonomiskt underskott som gör landet väldigt mycket svagare än förr. Samtidigt som detta sker kliver framförallt Kina fram i världen som världens fabrik. Det är som jag tidigare skrivit inte vilken fabrik som helst! Det är "en" fabrik med ett folk som har en imponerande historia. En historia där de för länge sedan tillhörde jordens mest utvecklade folk. Numera är det ett totalitärt samhälle. Stora delar av efterkrigstidens (2a världskrigets) så kallade välstånd har byggts upp med hjälp av lån. Lånecirkusen har inte varit klok! Lånecirkusen och möjligheten att vida leva över sin egen förmåga håller nu på att ta ett abrupt slut. Det är det som sker i framförallt Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Tyvärr har girigbukar inom finansmarknaden paketerat drömpaket efter drömpaket som bl a gjort att Spanien sägs ha lånat över 500 miljarder (kanske t o m Euro) bara under några år för att blåsa upp sin ekonomi på ett mycket ohälsosamt sätt. Varför har världens politiker tillåtet denna sanslösa lånecirkus att fortgå? Jag tror att det är en blandning av okunskap, kortsiktighet och girighet som ligger bakom. Varför ta ett långsiktigt ansvar för något då det bara är nästa val som gäller....... Läget i Europa är mycket allvarligt. Mycket allvarligare än vad de allra flesta Uppsalabor och svenskar inser. Mitt i det läget uttalar sig MPs kvinnliga språkrör i partiledardebatten att "hon vill inte bara ta ansvar för skattebetalarnas pengar, hon vill ta ansvar för dem också." Jag betackar mig för att hon skall ta ansvar för mig. Jag hoppas inte att hon skall förvalta mina förfäders arv, mina föräldrars skattepengar och mina skattepengar. Jag vill definitivt inte att hon skall ta ansvar för mig! Jag kan ta ansvar för mig själv och de kan de allra flesta! Det är en politik som säger att den skall "ta ansvar för dig" som fostrar människor som förväntar sig att någon annan alltid tar ansvar än du själv. Det är den inställningen som lägger grunden för vansinnigt kollektivt beteende. De enda personer som vi kollektivt har ett ansvar att "ta hand om" är våra sjuka och svaga. Om vi inte tänker om så kommer vi (Europa och USA) snart att ha en långivare som bankar på våra dörrar och säger "jag vill ha tillbaks mina pengar! Räntan har gått upp!" Den långivaren är i en exploderande fart världens mest befolkade land med världens starkaste totalitära system. God morgon och ha en bra da! Centerpartiet har en bred politik som gör att i vart fall Sverige och Uppsala har betydligt bättre möjligheter än många andra i Europa framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar