torsdag 24 juni 2010

Så bra men det kan bli bättre

De senaste två månaderna har jag haft förmånen att besöka många av de verkamheter som Uppsala kommun finansierar. Barnomsorg, skolor, äldreomsorg, parkförvaltning, Ungdomscentrum etc. Vilken fantastisk kvalitet det är på det som görs runt om i kommunen. Jag har själv arbetetat mycket extra inom vård och omsorg och kan konstatera att det är mycket bättre idag. Jag har själv haft förmånen att besöka många verksamheter runt om i världen och våra allmännt tillgängliga verksamheter för barnomsorg, skola och äldreomsorg håller en mycket hög kvalitet. Det är också glädjande att träffa så många som känner stolthet över det arbete som de och deras närmaste kollegor utför. Det har nästan känts som i Japan där alla, oavsett arbete, känner en enorm yrkesstolthet. Det gillar jag. Det tror jag utgör grunden till att leverera bra kvalitet till de som man skall serva. I dagens DN kunde jag läsa ett antal personers debattinlägg om att vissa minimikvalitetskrav borde det lagstiftas om kopplat till barnomsorgen. Jag är benägen att hålla med om att det ur flera synvinklar känns viktigt att lagstiftningen ställer entydliga grundkvalitetskrav på all verksamhet som enligt lag måste tillhandahållas av offentliga system. Förutom att införa entydliga grundkvalitetskrav bör även lagstiftaren definiera ett ramverk för hur allmänintresset tillvaratas om t ex en skola missköter sig och därför t ex tvingas lägga ner sin verksamhet. Det bör gå att skapa ett ramverk för hur dessa frågor generiskt hanteras istället för att gång efter gång få hitta lösningar som dessutom bara gör att många invånare blir negativa till privata alternativ (även om det endast är en liten minoritet som missbrukar ett förtroende att driva en skattefinansierad rörelse). Vi har det väldigt bra i Sverige! Glöm aldrig det! Vi får aldrig ta vårt välstånd för givet! Glöm aldrig det! Vi måste hjälpas åt att bli mer företagsamma för att kunna försvara och utveckla vårt välstånd! Glöm aldrig det! Hur kan du bidra till att vi blir mer företagsamma?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar