måndag 21 juni 2010

Politiskt ledarskap

Politiskt ledarskap är inte samma typ av ledarskap som inom en operativ verksamhet som t ex en kommun, Ericsson eller Volvo. Politiskt ledarskap, eller i vart fall de flesta politiska ledarna, väger ständigt in "vad tycker väljarna" kopplat till de frågor som drivs. Vissa skulle säga att det inte är någon skillnad mot att som stadsdirektör tänka på medborgaren eller som Ericsson VD tänka på kunderna. Det är en stor skillnad. Den stora skillnaden är att om man saknar mod och ledarförmåga då kommer man inte att våga fatta beslut som är nödvändiga men långt ifrån populära. Eftersom många ledande politiker saknar större ledarerfarenhet och då många helt styrs av opinionsmätningar lyser modet ofta med sin frånvaro. Sverige har klarat sig bättre än många. Sverige står starkare än de flesta länder. I vart fall inom Europa. Tyvärr är läget i övriga Europa väldigt ansträngt och de enda som tycks potenta nog att ta tag i sina problem med för stora underskott är Tyskland. Hur kommer de övriga att klara sina nedskärningar som givetvis blir impopulära? Hur kommer länder som Spanien och England att klara alla de mycket impopulära nedskärningar och försämringar som deras invånare kommer att få då de misshushållt och levt högt över sina tillgångar under en allt för lång tid? Hur det än går kommer vi sannolikt ha en "blodig" tid framför oss. Lyckas alla nedskärningar som nu annonseras inom många EU länder, då kommer efterfrågan att kraftigt bromsa in vilket dirket kommer att påverka även Sverige som fortfarande säljer nästan 60% av exporten till andra Europeiska länder. Misslyckas deras ekonomiska saneringsprogram, i synnerhet länder som England och Spanien, då står vi inför ett scenario som kan innebära nationella "konkurser". Om Lehman Brothers skakade till världen när deras vidlyftiga affärer ledde till konkurs, då kommer ett Spanien och/eller ett England i fritt fall att bli mycket ansträngande inte bara för Euorpa utan hela världen. Personligen tror jag redan valutgången i Sverige är klar. Jag tror att Alliansen vinner knappt. Jag tror att Alliansen vinner valet på grund av att tillräckligt många inte tror på samarbetet mellan S, V och MP. Jag tror dock att Moderaterna kommer att få bilda en minoritetsregering. Sverige och alla kommuner skulle må bra av stabila regeringar i tider som nu råder. Ur det perspektivet är det beklagligt att inte fler svenskar har insett att Sverige måste ställa om för att bli mer företagsamt och hållbart. Även ur ett egoistiskt perspektiv är det nödvändigt. Det är dock en egoism som inte ger stimulans NU utan efter att vi gemensamt jobbat hårt för att skapa ett nytt och företagsammare samhälle. Hur är det möjligt att inte se att det är en nödvändig väg för Sverige att vandra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar